MonitoringFondov.eu  

Smerovanie eurofondov do regiónov za obdobie 2004-2006

(15.6.2009)   Dušan Sloboda

URL: http://www.monitoringfondov.eu/article.php?202

Základné informácie:

Programovacie obdobie:
2004-2006

Stav zazmluvenia k dátumu:
31.05.2009

Zdroj informácií:
Konferencia: Transparentnosť a efektívnosť využívania fondov EÚ na Slovensku

Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Mýtus znižovania regionálnych rozdielov
15.06.2009 | Dušan Sloboda

Na stiahnutie tu!
Mapa: Prerozdeľovanie eurofondov do regiónov Slovenskej republiky (stav k 31.05.2009)
15.06.2009 | Dušan Sloboda a Vladimír Bačík
Zví¤čšiť mapu kliknutím