Monitoring Fondov EÚ: Dušan Sloboda http://www.monitoringfondov.eu/author.php?dusan-sloboda Vyštudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2001 – 2004 pracoval na odbore európskej integrácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. V roku 2004 pôsobil ako stážista na DG Regional Policy v rámci Európskej komisie v Bruseli. Od roku 2002 je externým doktorandom na Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore geografia a kartografia, pracuje na dizertačnej práci Geografická charakteristika regionálnych disparít na Slovensku. V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika pracuje od roku 2004 ako analytik, pričom sa špecializuje na oblasť regionálneho rozvoja (regionálna politika SR a EÚ), verejnej správy (fiškálna decentralizácia a komunálna reforma, regionalizácia Slovenska) a niektorým aspektom vzťahu Slovensko – Európska únia. Je spoluautorom publikácie Poznámky k návrhu Ústavy Európskej únie (2003) a kapitoly o regionálnej politike v publikácii Slovensko na ceste do EÚ: Kapitoly a súvislosti (2003). Je spoluautorom štúdií Fiškálna decentralizácia a obce (2005) a Župný variant 2005 (2005). Je autorom analýzy Slovensko v EÚ - vplyv eurofondov a environmentálnych regulácií (2005), štúdie Slovensko a regionálne rozdiely. Teórie, regióny, indikátory, metódy (2006), štúdie Slovensko - krajina poslancov (2006) a analýz Smerovanie investičných stimulov do regiónov SR (2007), Eurofondy a regionálne rozdiely na Slovensku. Prípad priority Lokálna infraštruktúra (2004-2006) (2007) a Kam smerujú eurofondy na Slovensku? (2007), Zahraničné pracovné cesty poslancov (IV. volebné obdobie 2006-2010) (2010), Využívanie eurofondov na Slovensku – príležitosť pre rast alebo korupciu a klientelizmus? (2012) a Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii (2012). Od septembra 2006 je tiež jedným z hodnotiteľov opatrení samospráv v rámci projektu INEKO - HESO-regióny. Zodpovedá tiež za rozvoj aktívnej spolupráce KI so zahraničnými partnermi a budovanie Dokumentačného strediska/Knižnice konzervativizmu. Je editorom webstránok KI a od roku 2007 i newslettra KI - Konzervatívne listy. Súvisiace odkazy: Dušan Sloboda na webe KI Metafox/0.9.3pre3 (production stable) Naozaj Ficova vláda nemôže zverejňovať viac? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?378 Fri, 09 Mar 2018 05:53:32 GMT article-item-378 Prečo ešte stále nie sú niektoré podstatné informácie o eurofondoch a agrodotáciách dostupné vo forme otvorených dát, hoci sa o tom píše vo vládnych dokumentoch, vyhláseniach ba už i v príslušných zákonoch? Ďalšie kolo pretekov v čerpaní eurofondov na obzore http://www.monitoringfondov.eu/article.php?cal-2017-09-25-cerpanie Mon, 25 Sep 2017 07:47:14 GMT article-item-377 Programovacie obdobie 2014-2020 malo koncom júna 2017 za sebou tri a pol roka „implementácie“. Ak aktuálne stavy porovnáme s tým, ako vyzeralo zazmluvňovanie a čerpanie eurofondov v programovacom období 2007-2013 v rovnakom bode obdobia, teda po tri a pol roku, je zrejmé, že tempo čerpania, ale najmä zazmluvňovania, je dnes pomalšie. Od pološera k tme? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?cal-2017-01-09-matecna Mon, 09 Jan 2017 17:37:28 GMT article-item-376 O PPA sa hovorí v poslednom čase čoraz viac, ale len málo v dobrom... Zabudol Pellegrini na svoj sľub? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?cal-2016-10-10-pellegrini Tue, 11 Oct 2016 12:36:54 GMT article-item-373 Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov EÚ nie je dostatočná a ani Pellegrinim predkladaný návrh novely zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie. Čo sa poslanci z vládnej správy nedozvedia http://www.monitoringfondov.eu/article.php?361 Thu, 21 May 2015 09:46:31 GMT article-item-361 Panika! Eurofondy sa na Slovensku už nestíhajú ani len rozkradnúť načas... Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?360 Tue, 12 May 2015 08:14:47 GMT article-item-360 Eurofondy v programovacom období 2007-2013 boli v oblasti vzdelávania čerpané a míňané najmí¤ na viac než štyri desiatky národných projektov, ktoré realizovali organizácie priamo riadené ministerstvom školstva. Hlavnú pozornosť a starostlivosť vlády v oblasti vzdelávania mali centrálne inštitúcie a štátna správa, nie školy. Za stav čerpania eurofondov je zodpovedná vláda, nie samospráva http://www.monitoringfondov.eu/article.php?359 Mon, 27 Apr 2015 08:32:39 GMT article-item-359 Je vysoko pravdepodobné, že Slovenská republika nebude schopná naplno vyčerpať eurofondový balík, ktorý má k dispozícii na programovacie obdobie 2007-2013. Predseda vlády Robert Fico hádže zodpovednosť za pomalé tempo čerpania na samosprávy. Analýza dát z ITMS, ktorú vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, však ukazuje, že premiér nemá pravdu a samosprávy obviňuje neprávom. Zabudnite na regionálne rozdiely http://www.monitoringfondov.eu/article.php?345 Sat, 10 May 2014 06:01:44 GMT article-item-345 Treba prestať blúzniť s očakávaniami, že eurofondy vyriešia všetky naše problémy. Kľúčovou ostáva nezamestnanosť, a tá je dôsledkom zle nastavených domácich politík. Partnerská dohoda plná paradoxov http://www.monitoringfondov.eu/article.php?341 Sun, 02 Mar 2014 23:00:34 GMT article-item-341 Vláda schválila návrh rámca, na základe ktorého chce rozdeľovať a čerpať eurofondy v období 2014-2020. Na ťahu je Európska komisia, ktorá sa k načrtnutej stratégii vyjadrí do leta. Nad mnohomiliardovou korisťou však už dnes netrpezlivo krúžia supy v hábitoch partnerov. Čerpanie eurofondov: Radičová vs. Fico http://www.monitoringfondov.eu/article.php?335 Tue, 04 Feb 2014 07:36:40 GMT article-item-335 Keď bude Robert Fico najbližšie pred kamerami ukazovať prstom na toho, koho vláda môže za dnešný stav úrovne čerpania eurofondov, hlavného zodpovedného nájde v zrkadle. Ďalšia európska sedemročnica http://www.monitoringfondov.eu/article.php?333 Sun, 19 Jan 2014 23:00:28 GMT article-item-333 Debaty o tom, ako nedokážeme ani len premrhať eurofondy v objeme viac než 11,5 miliardy eur na obdobie 2007-2013 neutíchajú. A to sa na titulky už tlačí správa, že v rokoch 2014-2020 nám európski daňovníci cez Brusel pošlú vo fondoch ešte o takmer 2,5 miliardy eur viac. Prvá dekáda s eurofondmi http://www.monitoringfondov.eu/article.php?327 Fri, 22 Nov 2013 09:46:16 GMT article-item-327 V blížiacom sa závere desiateho roka členstva Slovenska v Európskej únii sa bilancovaniu nevyhneme. O to viac to platí pre eurofondy, ktoré spolu s európskymi reguláciami výrazne formujú nielen politický život takmer v každej z nových členských krajín ešte roky od vstupu do EÚ. Korupcia s eurofondmi v jednej posteli http://www.monitoringfondov.eu/article.php?325 Fri, 15 Nov 2013 23:00:32 GMT article-item-325 Prítomnosť korupcie na eurofondovom lôžku zakázať nedokážeme, možno len obmedziť frekvenciu návštev. Absurdný paradox eurofondov http://www.monitoringfondov.eu/article.php?318 Wed, 12 Jun 2013 08:59:32 GMT article-item-318 Sme svedkami prebytkov v eurofondoch a súčasne zlyhávania základných funkcií štátu. Tento paradox potvrdzuje nepružnosť verejného spravovania zdrojov. Európska únia regionálne rozdiely nezdoláva http://www.monitoringfondov.eu/article.php?315 Wed, 13 Feb 2013 07:50:33 GMT article-item-315 Nepotrebujeme nivelizáciu rozdielov, nepotrebujeme nákladné a korupčné redistribučné stratégie, ale odstraňovanie harmonizácie a regulácie. Tvrdohlavo budovať na dlh sociálny štát, viac zdaňovať, viac regulovať a viac prerozdeľovať – toto naivné a nezodpovedné smerovanie EÚ ignoruje realitu. Zopár čísiel pre priateľov kohézie a eurofondov http://www.monitoringfondov.eu/article.php?313 Mon, 11 Feb 2013 07:36:40 GMT article-item-313 Aký je vývoj regionálnych rozdielov v jednotlivých krajinách a v EÚ ako celku? Nielen na túto otázku sa pokúšame zodpovedať v štúdii, ktorá je dostupná aj vo forme samostatnej webstránky na adrese regio.institute.sk. Štúdia: Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii http://www.monitoringfondov.eu/article.php?cal-2013-02-05-studia-eurofondy-a-regionalne-rozdiely-v-europske Tue, 05 Feb 2013 06:00:15 GMT article-item-311 Napriek tomu, že členské krajiny EÚ počas štyroch programovacích období od roku 1989 dostali postupne možnosť z eurorozpočtu čerpať vyše 818 mld. eur z eurofondov na regionálnu/kohéznu politiku EÚ, výsledky v boji s regionálnymi rozdielmi nie sú vôbec uspokojivé. Vyplýva to zo štúdie Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii, ktorú dnes zverejnil KI. Štúdia: Využívanie eurofondov na Slovensku – príležitosť pre rast alebo korupciu a klientelizmus? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?cal-2012-06-09-studia-eurofondy Sat, 09 Jun 2012 14:42:55 GMT article-item-309 Neprehľadné prerozdeľovanie a zlodejiny v obstarávaní. Zatajovanie informácií. Neplnenie nezmyselného cieľa stierať regionálne rozdiely. Táraniny politikov o čerpaní. Pochybná efektívnosť a neuveriteľné plytvanie. Aj tak sa dá vnímať našich prvých viac než sedem rokov skúseností s eurofondmi. Eurofondy rozdiely nestierajú http://www.monitoringfondov.eu/article.php?307 Fri, 01 Jun 2012 12:36:40 GMT article-item-307 Regionálne rozdiely v nezamestnanosti sa napriek prílevu miliárd eur z eurofondov nedarí riešiť a znižovať, hoci o tom rečnia všetky vlády od roku 2002. Mýtus znižovania regionálnych rozdielov http://www.monitoringfondov.eu/article.php?306 Fri, 18 May 2012 12:36:40 GMT article-item-306 Najprv problém vytvoríme, potom vezmeme vaše peniaze a budeme sa tváriť, že nimi ten problém riešime... Eurofondy na prahu éry data.gov http://www.monitoringfondov.eu/article.php?302 Thu, 08 Mar 2012 09:10:00 GMT article-item-302 Otvorený dátový portál verejnej správy by si zaslúžil, aby neostal len v podobe iniciatívy, ale dostal ví¤čšiu vážnosť a stabilitu i v podobe zákonnej ochrany. Či už prostredníctvom novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám alebo cez zákon o informačných systémoch vo verejnej správe. Veda vs. diaľnice http://www.monitoringfondov.eu/article.php?286 Thu, 31 Mar 2011 06:31:11 GMT article-item-286 Ako ukazujú hodnotiace správy Akreditačnej komisie či každoročné hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), medzi takmer tromi desiatkami našich vysokých škôl, univerzít a pseudouniverzít sú veľké rozdiely v kvalite. Pri rozhadzovaní eurofondov však hľadisko kvality zjavne podstatné nebolo. Žena a more (Glosa) http://www.monitoringfondov.eu/article.php?288 Thu, 24 Feb 2011 07:33:49 GMT article-item-288 Každoročným letným túžbam našich vnútrozemcov a vnútrozemkýň o smerovaní k pobrežiu a morskej hladine možno veru s prirodzenou dávkou empatie porozumieť. Menej pochopiteľné je, že sa na tieto výlety vyvoleným Európanom skladáme z našich daní. Upratovanie v eurofondoch? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?276 Fri, 19 Nov 2010 00:04:24 GMT article-item-276 Nestačí realokovať, v prvom rade by sa mala zvýšiť transparentnosť prerozdeľovania eurofondov. Regionálne rozdiely rastú napriek eurofondom http://www.monitoringfondov.eu/article.php?255 Wed, 21 Apr 2010 10:25:21 GMT article-item-255 Neexistuje absolútne žiadna súvislosť a závislosť medzi tým, koľko peňazí z eurofondov v prepočte na hlavu putovalo do okresov, a tým, či sa v období od mája 2004 do decembra 2009 nezamestnanosť v danom okrese zvýšila alebo znížila. Ani lepšie prerozdeľovanie by teda nepomohlo – eurofondy sú totiž principiálnym omylom. Ako nás verejne okráda „sociálny štát“ http://www.monitoringfondov.eu/article.php?220 Tue, 15 Dec 2009 09:43:12 GMT article-item-220 Ministerstvo obstarávalo tak, že oslovilo tri firmy, ktoré majú medzi sebou vzájomné ví¤zby. Z takejto „konkurencie“ rozhodne neprofitovali daňovníci. O nepriateľoch informácií, odborníkoch a ich čističoch http://www.monitoringfondov.eu/article.php?221 Thu, 08 Oct 2009 08:53:47 GMT article-item-221 Ochotu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja pod vedením „odborníkov“ Janušeka & Štefanova poskytovať občanom informácie „vyzdvihla“ i hodnotiaca komisia v rámci súťaže INFOčin, a to konkrétne v kategórii Nepriateľský čin roka 2009. Nastúpia po odborníkoch ich „čističi“? A kedy sa ukážu škvrny na ich golieroch? Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza zverejňovanie/ http://www.monitoringfondov.eu/article.php?223 Wed, 30 Sep 2009 08:58:26 GMT article-item-223 MVRR SR si dalo nesmiernu námahu, aby siahodlho argumentovalo, prečo nemôže nami požadované informácie zverejniť, konalo obštrukčne, tvárilo sa, že žiadosti nerozumie, zavádzalo a klamalo, a nakoniec začalo hľadať procesné nejasnosti, ktoré by mu umožnili informácie nezverejniť resp. oddialiť ich zverejnenie. Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza čerpanie/ http://www.monitoringfondov.eu/article.php?225 Wed, 30 Sep 2009 08:14:23 GMT article-item-225 MVRR SR nám od 16. 2. 2009 bránia v získaní informácií, ktorých zverejňovanie by malo byť samozrejmosťou. Postup ministerstva "vyzdvihla" i hodnotiaca komisia v rámci súťaže INFOčin, a to konkrétne v kategórii Nepriateľský čin roka 2009. Pí¤ťročnica s eurofondmi http://www.monitoringfondov.eu/article.php?226 Mon, 29 Jun 2009 09:21:34 GMT article-item-226 Neprehľadné prerozdeľovanie a zlodejiny v obstarávaní. Zatajovanie informácií. Neplnenie nezmyselného cieľa stierať regionálne rozdiely. Táraniny o čerpaní. Pochybná efektívnosť a neuveriteľné plytvanie. Aj tak sa dá vnímať našich prvých pí¤ť rokov s eurofondmi. Smerovanie eurofondov do regiónov za obdobie 2004-2006 http://www.monitoringfondov.eu/article.php?202 Mon, 15 Jun 2009 07:45:44 GMT article-item-202 Prezentáciu o smerovaní eurofondov na Slovensku za jednotlivé okresy, berúc do úvahy stav zazmluvnenia za programovacie obdobie 2004-2006 k 31.05.2009, nájdete tu. Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať http://www.monitoringfondov.eu/article.php?2 Mon, 27 Apr 2009 22:00:00 GMT article-item-2 „Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať,“ tak by mohol znieť slogan ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Zatajovanie podľa Janušeka a Štefanova http://www.monitoringfondov.eu/article.php?7 Thu, 23 Apr 2009 12:09:13 GMT article-item-7 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zatajovaním informácií o procese prerozdeľovania eurofondov vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti prideľovania eurofondov jednotlivým projektom. MVRR SR s ministrom Janušekom je lídrom v zatajovaní informácií o procese prerozdeľovania eurofondov http://www.monitoringfondov.eu/article.php?cal-2009-04-14-kitk Tue, 14 Apr 2009 11:51:10 GMT article-item-5 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zatajovaním informácií o procese prerozdeľovania eurofondov vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti procesu prideľovania eurofondov jednotlivým projektom. Janušekove logá http://www.monitoringfondov.eu/article.php?9 Fri, 20 Mar 2009 13:13:02 GMT article-item-9 Koľko stojí jedno logo? Pár miliónov? A nemohlo by byť lacnejšie? Ako vláda plytvá našimi daňami. Minister Janušek odmieta zverejniť informácie o čerpaní eurofondov http://www.monitoringfondov.eu/article.php?cal-2009-03-11-kitk2 Wed, 11 Mar 2009 11:13:53 GMT article-item-3 Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek odmieta sprístupniť informácie o vývoji zazmluvnenia a čerpania eurofondov v programovacom období 2004-2006 a v programovacom období 2007-2013. Klientelizmus ako Žilina http://www.monitoringfondov.eu/article.php?11 Thu, 29 Jan 2009 13:21:31 GMT article-item-11 Eurofondy sú zlodejina. Používajú sa na nezmysly, systém ich prideľovania je neprehľadný. Výmena jedného ministra na tom nič nezmení. Prázdne reči a zbytočné zákony http://www.monitoringfondov.eu/article.php?13 Mon, 08 Dec 2008 13:24:13 GMT article-item-13 Zbytočné zákony, zbytočné výdavky, zbytočné tajnosti a zbytočné reči - tak môžme ohodnotiť dva dlho pripravované a očakávané vládne návrhy zákonov z oblasti regionálneho rozvoja, ktoré parlament schválil v novembri 2008. Hra na transparentnosť http://www.monitoringfondov.eu/article.php?15 Sat, 14 Jun 2008 12:26:45 GMT article-item-15 Deň po tom, ako si vláda schválila úlohu sprehľadniť prideľovanie peňazí z eurofondov, konalo ministerstvo výstavby v priamom rozpore s týmto cieľom. Spor o póly rastu http://www.monitoringfondov.eu/article.php?17 Wed, 02 Apr 2008 12:36:11 GMT article-item-17 Znižovanie regionálnych rozdielov je jedným z tých politických cieľov, na ktorých sa vládna koalícia s parlamentnou opozíciou, či, ak chcete, ľavica s pravicou až dojemne zhoduje. Sme svedkami len neúprimných či priam pomí¤tených rétorických pretekov na pokračovanie? Kam smerujú eurofondy na Slovensku? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?19 Sun, 02 Sep 2007 12:46:45 GMT article-item-19 Je zrejmé, že eurofondy nie sú efektívnym nástrojom pri plnení deklarovaného cieľa znižovať regionálne rozdiely. Čerpanie, čerpanie, dookola len samé čerpanie. Koho by zaujímalo, že tie eurofondy vlastne ani neplnia dôsledne svoj účel, však? Štúdia: Kam smerujú eurofondy na Slovensku? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?cal-2007-08-21-kids Tue, 21 Aug 2007 12:51:44 GMT article-item-21 Ako vyplýva z analýzy KI, prerozdeľovanie eurofondov do jednotlivých regiónov je neadresné. Porovnanie výšky podpory z eurofondov v prepočte na obyvateľa pre jednotlivé okresy potvrdzuje, že „menej rozvinuté“ regióny s vyššou mierou nezamestnanosti nie sú prioritne podporované. Eurofondy a regionálne rozdiely http://www.monitoringfondov.eu/article.php?23 Mon, 25 Jun 2007 16:17:16 GMT article-item-23 Rozdiely medzi regiónmi tu vždy boli a budú, kee sú prirodzené a prítomné všade na svete. Boj s nimi je teda nekonečný, márny a nezmyselný. No vidina voličských hlasov a neuveriteľného mnohomiliardového koláča, z ktorého si odtrhnú i klienti vládnucich strán, je prisilná. Ako eurofondy neznižujú rozdiely http://www.monitoringfondov.eu/article.php?25 Thu, 31 May 2007 16:57:26 GMT article-item-25 Znie to už ako obohraná platňa. Politici, či už európski, alebo tí naši, hlásiaci sa k ľavici alebo pravici, nás svorne balamutia, že je nevyhnutné znižovať regionálne rozdiely. Receptom sú vraj eurofondy, ktoré oni z našich daní pomôžu rozdeliť medzi regióny. A rozdiely medzi regiónmi sa odstránia. Naozaj? Eurofondy, investičné stimuly a regionálne rozdiely http://www.monitoringfondov.eu/article.php?27 Mon, 28 May 2007 17:00:01 GMT article-item-27 Divadlo v predháňaní sa, kto viac pomôže regiónom a ľuďom v nich, ktoré pred nami politici ako jeho aktéri dojímavo hrajú, by sa mohlo zdať komické, avšak uvedomujúc si, že vstupné platíme my všetci, či už chceme alebo nie, robí z neho tragédiu. Eurofondy a regióny http://www.monitoringfondov.eu/article.php?29 Sat, 26 May 2007 17:03:27 GMT article-item-29 Nie je pravidlom, že „podpora“ z eurofondov je adresná a smerovaná tým, ktorí ju najviac potrebujú. Eurofondy sú len redistribučnou stratégiou, v rámci ktorej vlády ponúkajú transfery verejných financií, ktoré predtým získajú výberom daní od občanov a firiem Slovenska a ostatných členských krajín EÚ. Štúdia: Eurofondy a regionálne rozdiely na Slovensku. Prípad priority Lokálna infraštruktúra (2004-2006) http://www.monitoringfondov.eu/article.php?cal-2007-05-24-kids Thu, 24 May 2007 17:05:33 GMT article-item-31 Analýza prerozdeľovania eurofondov z priority Lokálna infraštruktúra ukazuje, že projekty z „menej rozvinutých“ regiónov krajiny neboli systematicky podporované. Ide o nesúlad medzi deklarovanou politikou znižovania regionálnych rozdielov a jej výkonom v realite. Potvrdzuje sa, že eurofondy sú len redistribučnou stratégiou. Spoločný trh bez eurofondov http://www.monitoringfondov.eu/article.php?35 Wed, 17 Jan 2007 18:52:55 GMT article-item-35 Naozaj by spoločný trh EÚ nemohol fungovať bez prerozdeľovania desiatok miliárd eur na podporu rozvoja regiónov prostredníctvom eurofondov či bez priamych platieb pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky? Na členstve v EÚ sme zatiaľ nezarobili http://www.monitoringfondov.eu/article.php?37 Wed, 10 Jan 2007 18:55:10 GMT article-item-37 Namiesto vyše 32 miliárd korún v pluse nás v súčasnosti delia len 4 miliardy korún od stavu, aby naša pozícia voči bruselskej pokladnici bola stratová. Situácia sa navyše zvrátila až v decembri 2006, dovtedy sme, z pohľadu príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za roky 2004-2006, boli čistým platcom voči EÚ. Čisté ruky ministerstva hospodárstva? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?39 Sun, 18 Jun 2006 18:02:50 GMT article-item-39 Vláda určila tiež ministerstvá, ktoré budú riadiť jednotlivé operačné programy a budú tak zodpovedné za prerozdeľovanie eurofondov smerom ku konečným prijímateľom v regiónoch. Je zarážajúce, že hoci nič nenasvedčovalo tomu, že by ministerstvo hospodárstva malo byť riadiacim orgánom a pripravovať operačný program na roky 2007 – 2013, i tak tento rezort vopred obstaral služby externých expertov v tejto oblasti. Eurofondy: prekliatie pravice http://www.monitoringfondov.eu/article.php?41 Mon, 12 Jun 2006 18:05:33 GMT article-item-41 Pravicu a ľavicu štandardne odlišuje i pohľad na úlohu vlády a štátu v ekonomike a spoločnosti. Učebnicová pravica hlása nižšie dane, štíhlu vládu a viac slobody pre jednotlivcov a firmy. ď½avica sa naopak bráni presunu zodpovednosti na občana a chce prerozdeľovať čo najviac verejných financií pod pláštikom sociálnej rovnosti. Na míňaní miliárd z eurofondov, typicky ľavicovej agende, sa však zhodujú oba tábory. Prečo? O stratégii, byrokracii a eurofondoch http://www.monitoringfondov.eu/article.php?43 Fri, 02 Jun 2006 18:11:06 GMT article-item-43 Ruka v ruke so znižovaním daní a odvodov by sa mali znižovať i vládne výdavky. Tak by malo znieť i jedno zo základných „prikázaní“ pravicových strán. Neplatí to však pre našu vládnucu pravicu, ktorá akosi prirýchlo stihla napáchnuť európskou ideológiou prerozdeľovania v mene prázdnych hesiel. Eurofondy sú toho snáď najlepším príkladom. Štúdia: Slovensko a regionálne rozdiely http://www.monitoringfondov.eu/article.php?45 Thu, 25 May 2006 18:15:02 GMT article-item-45 Otázky súvisiace s regionálnymi disparitami sa v ostatných rokoch dostali do popredia záujmu nielen odbornej, ale vďaka médiám i širokej laickej verejnosti. Na jednej strane sa stretávame so serióznym výskumom odborníkov rôznych profesií – geografov, sociológov, politológov či regionálnych ekonómov, na strane druhej neraz i s ich demagogickými interpretáciami na politickej scéne. Regionálne rozdiely sa takpovediac „stávajú témou“. Handel o eurofondy http://www.monitoringfondov.eu/article.php?47 Tue, 02 May 2006 18:32:40 GMT article-item-47 Je to paradox. Opozícia sa tvári, že drží dnešnú vládu pod krkom. Fico dennodenne do médií vyvreskuje, že vláde tým krkom zakrúti a doláme jej ví¤zy, ak tá sprivatizuje čo i len miliónový majetok v doterajšej správe štátu.V tomto prostredí tak pokojne bez veľkého záujmu opozičných krikľúňov prebieha spor vládnych strán o eurofondy. Ide pritom o stovky miliárd. Len mrhanie, alebo zlodejstvo? http://www.monitoringfondov.eu/article.php?49 Fri, 21 Apr 2006 18:40:40 GMT article-item-49 Za neuveriteľných takmer 135 miliónov korún má Deloitte Audit, s. r. o., vypomáhať ministerstvu hospodárstva pri úlohách, ktoré by podľa aktuálneho návrhu národného referenčného rámca vlastne vôbec ani plniť nemalo. Eurofondy: mýty a realita http://www.monitoringfondov.eu/article.php?51 Tue, 11 Apr 2006 18:44:30 GMT article-item-51 Otázky súvisiace s regionálnymi rozdielmi sa v ostatných rokoch dostali do popredia záujmu nielen odbornej, ale vďaka médiám i širokej laickej verejnosti. Na jednej strane sa stretávame so serióznym výskumom odborníkov rôznych profesií, na strane druhej neraz i s ich demagogickými interpretáciami na politickej scéne. Regionálne rozdiely sa takpovediac stali témou.