Podporte hromadnú pripomienku proti utajovaniu agrodotácií

9.1.2017 | Aktivity a štúdie

Niet pochybností, že o procese zazmluvňovania agrodotácií by malo byť pre verejnú kontrolu k dispozícii toľko údajov, koľko sa len dá. A to je presne účelom hromadnej pripomienky verejnosti, ktorú môžete podporiť aj Vy najneskôr v pondelok 9. januára 2017. Viac informácií tu.

celý článok

Podporte hromadnú pripomienku za transparentnejšie eurofondy

7.10.2016 | Aktivity a štúdie

V hromadnej pripomienke navrhujeme, aby verejnosť mala viac možností monitorovať neraz škandalózne prerozdeľovanie a čerpanie eurofondov. Podporte ju aj Vy najneskôr v utorok 11. októbra 2016. Viac informácií tu.

celý článok

Štúdia o eurofondoch a firme SENSIM

Výsledkom analýzy zápisníc z prieskumu trhu je zistenie, že 67 zo 68 uvedených verejných obstarávaní vyhrala firma SENSIM, s.r.o. Jediné VO, zo 68 zmapovaných, ktoré firma SENSIM, s.r.o. nevyhrala, vyhrala firma Star EU, a.s. Vďaka uvedeným 67 úspešným verejným obstarávaniam získala firma SENSIM viac ako 1 milión eur.

celý článok

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku?

Eurofondy v programovacom období 2007-2013 boli v oblasti vzdelávania čerpané a míňané najmí¤ na viac než štyri desiatky národných projektov, ktoré realizovali organizácie priamo riadené ministerstvom školstva. Hlavnú pozornosť a starostlivosť vlády v oblasti vzdelávania mali centrálne inštitúcie a štátna správa, nie školy.

celý článok

Za stav čerpania eurofondov je zodpovedná vláda, nie samospráva

Je vysoko pravdepodobné, že Slovenská republika nebude schopná naplno vyčerpať eurofondový balík, ktorý má k dispozícii na programovacie obdobie 2007-2013. Predseda vlády Robert Fico hádže zodpovednosť za pomalé tempo čerpania na samosprávy. Analýza dát z ITMS, ktorú vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, však ukazuje, že premiér nemá pravdu a samosprávy obviňuje neprávom.

celý článok

50 verejných obstarávaní, 6 účastníkov, vždy ten istý víťaz

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika oslovil so žiadosťami o informácie 36 vytipovaných miest a obcí z celého územia Slovenska na základe indícií o podozrivých verejných obstarávaniach realizovaných v rokoch 2008-2011 v rámci fondov EÚ z Regionálneho operačného programu (ROP). Naše zistenia zverejňujeme.

celý článok

Štúdia: Monitoring čerpania štrukturálnych fondov v sociálnej oblasti v období 2007-2011

28.2.2013 | INESS | Aktivity a štúdie

Na rozdiel od iných monitorovacích správ neanalyzuje proces čerpania na základe objemu či rýchlosti čerpania zdrojov. Analyzuje predmet čerpania, skúma, aká pridaná hodnota bola za vynaložené zdroje získaná.

celý článok

Štúdia: Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii

Napriek tomu, že členské krajiny EÚ počas štyroch programovacích období od roku 1989 dostali postupne možnosť z eurorozpočtu čerpať vyše 818 mld. eur z eurofondov na regionálnu/kohéznu politiku EÚ, výsledky v boji s regionálnymi rozdielmi nie sú vôbec uspokojivé. Vyplýva to zo štúdie Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii, ktorú dnes zverejnil KI.

celý článok

Štúdia: Využívanie eurofondov na Slovensku – príležitosť pre rast alebo korupciu a klientelizmus?

Neprehľadné prerozdeľovanie a zlodejiny v obstarávaní. Zatajovanie informácií. Neplnenie nezmyselného cieľa stierať regionálne rozdiely. Táraniny politikov o čerpaní. Pochybná efektívnosť a neuveriteľné plytvanie. Aj tak sa dá vnímať našich prvých viac než sedem rokov skúseností s eurofondmi.

celý článok

Výzva vláde na systémové zmeny vo fungovaní fondov EÚ

28.1.2010 | Aktivity a štúdie

Zdôrazňujeme, že cieľom využívania fondov EÚ nemôže byť iba vysoké percento ich čerpania.

celý článok

Reakcia na vyjadrenia ministra Štefanova:
Analýza bezpečnosti webových stránok operačných programov

Dňa 30.11.2009 prezentoval KI na tlačovej konferencii nehorázne obstarávacie ceny webstránok operačných programov. Zo včerajšieho vyjadrenia ministra Štefanova, ktorým sa snažil obhájiť opodstatnenosť vynaložených financií vyplýva, že uvedené webstránky boli drahé najmí¤ kvôli svojmu zabezpečeniu. Túto obhajobu považujeme za chabú a nedostatočnú, rovnako ako je nedostatočné i zabezpečenie obhajovaných webstránok ministerstva.

celý článok

Ministerstvá obstarali predražené webstránky za milióny korún

Výsledky monitoringu KI ukázali, že rozdiely v cenách, za aké jednotlivé riadiace orgány obstarali webstránky pre operačné programy, sú priepastné. Rozdiel medzi najdrahšou a najlacnejšou webstránkou je až 2 214 500 Sk (73 508 eur)...

celý článok

Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza zverejňovanie/

MVRR SR si dalo nesmiernu námahu, aby siahodlho argumentovalo, prečo nemôže nami požadované informácie zverejniť, konalo obštrukčne, tvárilo sa, že žiadosti nerozumie, zavádzalo a klamalo, a nakoniec začalo hľadať procesné nejasnosti, ktoré by mu umožnili informácie nezverejniť resp. oddialiť ich zverejnenie.

celý článok

Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza čerpanie/

MVRR SR nám od 16. 2. 2009 bránia v získaní informácií, ktorých zverejňovanie by malo byť samozrejmosťou. Postup ministerstva "vyzdvihla" i hodnotiaca komisia v rámci súťaže INFOčin, a to konkrétne v kategórii Nepriateľský čin roka 2009.

celý článok

Konferencia:
Transparentnosť a efektívnosť využívania fondov EÚ na Slovensku

19.6.2009 | Aktivity a štúdie

KI s podporou Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe organizoval dňa 15. júna 2009 v Bratislave konferenciu. Audio a videozáznamy a prezentácie z konferencie nájdete tu.

celý článok

MVRR SR s ministrom Janušekom je lídrom v zatajovaní informácií o procese prerozdeľovania eurofondov

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zatajovaním informácií o procese prerozdeľovania eurofondov vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti procesu prideľovania eurofondov jednotlivým projektom.

celý článok

Ministerstvá na logách prehajdákali 7,8 milióna korún

Za predpokladu, že by riadiace orgány pre osem operačných programov zaobstarali logo za rovnakú cenu ako Ministerstvo hospodárstva SR, mohli z verejných zdrojov ušetriť vyše 7,8 milióna korún (vyše 206 tisíc eur).

celý článok

Minister Janušek odmieta zverejniť informácie o čerpaní eurofondov

Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek odmieta sprístupniť informácie o vývoji zazmluvnenia a čerpania eurofondov v programovacom období 2004-2006 a v programovacom období 2007-2013.

celý článok

Štúdia: Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

Ako vyplýva z analýzy KI, prerozdeľovanie eurofondov do jednotlivých regiónov je neadresné. Porovnanie výšky podpory z eurofondov v prepočte na obyvateľa pre jednotlivé okresy potvrdzuje, že „menej rozvinuté“ regióny s vyššou mierou nezamestnanosti nie sú prioritne podporované.

celý článok

Štúdia: Eurofondy a regionálne rozdiely na Slovensku. Prípad priority Lokálna infraštruktúra (2004-2006)

Analýza prerozdeľovania eurofondov z priority Lokálna infraštruktúra ukazuje, že projekty z „menej rozvinutých“ regiónov krajiny neboli systematicky podporované. Ide o nesúlad medzi deklarovanou politikou znižovania regionálnych rozdielov a jej výkonom v realite. Potvrdzuje sa, že eurofondy sú len redistribučnou stratégiou.

celý článok

Štúdia: Slovensko a regionálne rozdiely

Otázky súvisiace s regionálnymi disparitami sa v ostatných rokoch dostali do popredia záujmu nielen odbornej, ale vďaka médiám i širokej laickej verejnosti. Na jednej strane sa stretávame so serióznym výskumom odborníkov rôznych profesií – geografov, sociológov, politológov či regionálnych ekonómov, na strane druhej neraz i s ich demagogickými interpretáciami na politickej scéne. Regionálne rozdiely sa takpovediac „stávajú témou“.

celý článok
Súvisiace výstupy:

Štúdiu pravdepodobného ovplyvňovania verejného obstarávania služieb externého manažmentu projektov ako oprávnených nákladov v rámci nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z eurofondov nájdete na stiahnutie vo formáte .PDF tu alebo v náhľade nižšie: