MonitoringFondov.eu  

Štúdia o eurofondoch a firme SENSIM

(15.10.2015)   Ivan Kuhn

URL: http://www.monitoringfondov.eu/article.php?365

Začiatkom roku 2011 bol autor tejto štúdie svedkom situácie, keď zástupca úspešného žiadateľa o nenávratné finančné prostriedky (NFP) poďakoval regionálnemu predstaviteľovi istej politickej strany za to, že pomohol VYBAVIť eurofondy.

Táto udalosť sa stala na verejnom mieste za prítomnosti niekoľkých desiatok ľudí, z ktorých vďčšina tejto vete zrejme buď nevenovala vďčšiu pozornosť, alebo to považovala za samozrejmé, lebo „tak to už chodí“. Navyše, následné rozhovory s ľuďmi z daného regiónu potvrdzovali, že spomínaný funkcionár parlamentnej a v istom čase aj vládnej strany má v tomto regióne povesť „vybavovača eurofondov“. Táto osobná skúsenosť (z ktorej neexistuje zvukový záznam a preto neuvádzame mená, funkcie ani názvy subjektov) viedla k tomu, že autor tejto štúdie začal podrobnejšie študovať spôsob ako sa vypracovávajú a realizujú projekty predovšetkým v oblastiach, kde príjemcami sú samosprávy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Prvá (regionálna) štúdia, ktorá bola vypracovaná na prelome rokov 2012-2013 naznačila, že na projektoch sa podieľajú vo forme prípravy žiadostí o nenávratné finančné prostriedky (NFP) z fondov EÚ a následne externého manažmentu projektov vo zvýšenej miere firmy Star EU, a.s. a SENSIM, s.r.o. a často sa objavujú mená firiem Tender Profit, s.r.o. a DJ Stav, s.r.o., ktoré v rámci projektov robili verejné obstarávania, prípadne stavebný dozor. Medzi firmami Star EU a Tender Profit a taktiež medzi firmami SENSIM a DJ Stav je pritom personálne prepojenie.

Navyše, vo verejnom obstarávaní prác boli v skúmanej vzorke projektov nadpriemerne úspešné firmy zo Žiliny (najmď v tých, kde žiadosť o NFP a externý manažment robila firma SENSIM so sídlom v Žiline a verejné obstarávania prác robila firma DJ Stav, personálne prepojená s firmou SENSIM). Pri projektoch, v ktorých externý manažment robila firma Star EU a verejné obstarávania zabezpečovala firma Tender Profit, bola pre zmenu nadpriemerne úspešná miestna firma, ktorej majitelia sú podľa informácií z viacerých zdrojov vo veľmi dobrom vzťahu s regionálnym funkcionárom inej parlamentnej strany.

Vzhľadom na to, že zistené skutočnosti boli síce vážnymi indíciami, ale nie dostatočnými dôkazmi, táto štúdia nebola zverejnená a medializovaná. Až v roku 2014 sa autorovi tejto štúdie podarilo získať ďalšie finančné prostriedky na pokračovanie v investigatívnej práci. Výsledkom bola štúdia týkajúca sa 70-tich projektov firmy Star EU, ktorá už bola aj medializovaná.

Vďaka podpore Nadácie Zastavme korupciu sa autor štúdie od mája do septembra 2015 venoval ďalšej z podozrivých firiem a to firme SENSIM, s.r.o. Súvisiacu analýzu je k dispozícii vo formáte .PDF tu.


Ivan Kuhn
analytik pre oblasť európskych záležitostí a využívania eurofondov