MonitoringFondov.eu  

Rozdeľovanie eurofondov sa začalo

(30.11.2007)   Ivan Kuhn

URL: http://www.monitoringfondov.eu/article.php?79

Síce iba v malom ale predsa.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zorganizovali dňa 27. novembra 2007 v Bratislave tzv. Národnú konferenciu €žOPERAČNí PROGRAM VZDELíVANIE a OPERAČNí PROGRAM ZAMESTNANOSť A SOCIíLNA INKLíšZIA€œ. Cieľom konferencie údajne bolo predstaviť €žvybranej odbornej verejnosti€œ Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a možnosti, ktoré ponúka nové programové obdobie 2007-2013 pri využívaní prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, vrátane orgánov zodpovedných za ich implementáciu.

Pravdu povediac, asi nie som €žvybraná odborná verejnosť€œ lebo napriek tomu, že som sa dobrovoľne z vlastnej vôle spomínanej konferencie zúčastnil, evidentne som nebol cieľovou skupinou. Na konferencii som sa nedozvedel nič také, čo by som nenašiel na internete alebo v samotných Operačných programoch. A to čo by som sa chcel dozvedieť som sa nedozvedel, lebo organizátori €žpreventívne€œ nezaradili do programu €žNárodnej konferencie€œ bod DISKUSIA a nahradili ho obsahovo oveľa hodnotnejším bodom €žZáver konferencie a občerstvenie€œ pre tých, ktorí vydržali až do konca. Mnohí práve v nádeji, že predposledným bodom konferencie predsa len bude diskusia o tých otázkach, ktoré odbornú verejnosť zaujímajú a z doteraz zverejnených oficiálnych dokumentov sa odpovede na ne nedozvedela.

Ale aby som nebol na organizátorov zlý a nespravodlivý, nemôžem tvrdiť, že na konferencii nebolo nič dobré. Dobré bolo to už spomínané záverečné občerstvenie, dobré bolo aj občerstvenie počas prestávky a dobré bolo aj to, že pre pracovné zaneprázdnenie neprišla ani ministerka Viera Tomanová ani jej pes.

Ale úplne najlepšie bolo, že na konferencii, dokonca už pred jej začiatkom, sa začali rozdeľovať eurofondy. Úplne vážne, fakt, nevymýšľam si. Každý účastník totiž dostal pekný eurosociálny a eurovzdelávací balíček:

- eurosociálne pero

- eurovzdelávacie pero

- eurosociálnu poznámkovú kocku

- eurovzdelávaciu šálku

- eurosociálny plánovací vreckový kalendár

- eurovzdelávací vizitkár

- eurosociálny poznámkový blok

- eurovzdelávací poznámkový blok

- eurosociálny priesvitný obal na dokumenty

- eurovzdelávací priesvitný obal na dokumenty

- eurosociálnu šnúrku na mobil

- eurovzdelávaciu igelitku

- eurosociálnu papierovú tašku

(U dvoch posledne menovaných predmetov neviem či z recyklovateľných materiálov, ale kee neboli z euroenvironmentálnych peňazí, tak je to aj tak fuk).

A aby som nezabudol, každý účastník dostal aj výtlačok Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Vzdelávanie. Úplný zázrak, že na to pri objednávaní všetkých tých premetov, ktoré majú slúžiť na €žzvýšenie povedomia občanov SR o Štrukturálnych fondoch EÚ€œ nezabudli. Ale veď uznáte. Ako chceme zabezpečiť, aby sa občania dozvedeli o možnostiach čerpať eurofondy bez eurosociálnych šnúriek na mobil a bez eurovzdelávacích vizitkárov?

Skrátka a dobre, eurofondy z programovacieho obdobie 2007-2013 už začali plniť svoju funkciu a hmatateľne zvýšili životnú úroveň Slovákov (teda aspoň tých, čo sa zúčastnili na spomínanej konferencii).

PS: Neviete kedy bude opí¤ť nejaká eurokonferencia?

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný na blog.sme.sk.