MonitoringFondov.eu  

Perestrójka na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR

(15.4.2009)   Ivan Kuhn

URL: http://www.monitoringfondov.eu/article.php?61

Včera som si spomenul na jeden perestrojkový vtip z druhej polovice osemdesiatych rokov minulého storočia.

Do Sovietskeho zví¤zu prišiel americký novinár písať o perestrojke. Kee sa mu nepodarilo spraviť rozhovor s generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zví¤zu súdruhom Gorbačovom, rozhodol sa, že spraví aspoň reportáž o tom, ako vnímajú perestrojku sovietski občania. Príde do moskovského parku a vidí starčeka, ktorý podľa veku pamí¤tá nielen druhú svetovú vojnu, ale aj VOSR (Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu). Podíde k nemu a pýta sa:
- €žDéduška, skažíte mne, što éto perestrójka?€œ
Starček sa pozrie na cudzinca a pýta sa:
- €žVidíš tie vrany na tom strome?€œ
- €žVidím.€œ
Starček schmatne kameň a hodí ho medzi vetvy stromu. Všetky vrany vzlietnu, chvíľu poletujú, hlasno krákajú a potom si posadajú na ten istý strom. Starček sa opí¤ť pozrie na cudzinca a vraví:
- €žVot éto perestrójka.€œ
Novinár zmí¤tene pozerá na starčeka a hovorí:
- €žAká perestrójka? Veď sa nič nezmenilo! Všetky havrany sedia na tom istom strome!€œ
- €žDa€œ, odpovie starček.
- €žAle každý na inom konári.€œ

PS: Ministrom bude spoluvinník, Janušeka strieda jeho pravá ruka.

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný na blog.sme.sk.