Reakcia na vyjadrenia ministra Štefanova:
Analýza bezpečnosti webových stránok operačných programov

Dňa 30.11.2009 prezentoval KI na tlačovej konferencii nehorázne obstarávacie ceny webstránok operačných programov. Zo včerajšieho vyjadrenia ministra Štefanova, ktorým sa snažil obhájiť opodstatnenosť vynaložených financií vyplýva, že uvedené webstránky boli drahé najmí¤ kvôli svojmu zabezpečeniu. Túto obhajobu považujeme za chabú a nedostatočnú, rovnako ako je nedostatočné i zabezpečenie obhajovaných webstránok ministerstva.

celý článok

Ondrej Jombík

Web: http://nepto.sk/

Články: 1

Ondrej Jombík