MVRR SR s ministrom Janu┼íekom je l├şdrom v zatajovan├ş inform├íci├ş o procese prerozde─żovania eurofondov

Ministerstvo v├Żstavby a region├ílneho rozvoja SR zatajovan├şm inform├íci├ş o procese prerozde─żovania eurofondov vyvol├íva opr├ívnen├ę pochybnosti o transparentnosti a z├íkonnosti procesu pride─żovania eurofondov jednotliv├Żm projektom.

cel├Ż ─Źl├ínok

Du┼ían Sloboda a Ivan Kuhn

Články: 1

Du┼ían Sloboda vy┼ítudoval region├ílnu geografiu na Pr├şrodovedeckej fakulte Univerzity Komensk├ęho v Bratislave. V rokoch 2001 – 2004 pracoval na odbore eur├│pskej integr├ície Ministerstva v├Żstavby a region├ílneho rozvoja SR. V roku 2004 p├┤sobil ako st├í┼żista na DG Regional Policy v r├ímci Eur├│pskej komisie v Bruseli. Od roku 2002 je extern├Żm doktorandom na Pr├şrodovedeckej fakulty Univerzity Komensk├ęho v Bratislave v odbore geografia a kartografia, pracuje na dizerta─Źnej pr├íci Geografick├í charakteristika region├ílnych dispar├şt na Slovensku.

V Konzervat├şvnom in┼ítit├║te M. R. ┼átef├ínika pracuje od roku 2004 ako analytik, pri─Źom sa ┼ípecializuje na oblas┼ą region├ílneho rozvoja (region├ílna politika SR a E├Ü), verejnej spr├ívy (fi┼ík├ílna decentraliz├ícia a komun├ílna reforma, regionaliz├ícia Slovenska) a niektor├Żm aspektom vz┼ąahu Slovensko – Eur├│pska ├║nia. Je spoluautorom publik├ície Pozn├ímky k n├ívrhu ├Üstavy Eur├│pskej ├║nie (2003) a kapitoly o region├ílnej politike v publik├ícii Slovensko na ceste do E├Ü: Kapitoly a s├║vislosti (2003). Je spoluautorom ┼ít├║di├ş Fi┼ík├ílna decentraliz├ícia a obce (2005) a ┼Żupn├Ż variant 2005 (2005). Je autorom anal├Żzy Slovensko v E├Ü - vplyv eurofondov a environment├ílnych regul├íci├ş (2005), ┼ít├║die Slovensko a region├ílne rozdiely. Te├│rie, regi├│ny, indik├ítory, met├│dy (2006), ┼ít├║die Slovensko - krajina poslancov (2006) a anal├Żz Smerovanie investi─Źn├Żch stimulov do regi├│nov SR (2007), Eurofondy a region├ílne rozdiely na Slovensku. Pr├şpad priority Lok├ílna infra┼ítrukt├║ra (2004-2006) (2007) a Kam smeruj├║ eurofondy na Slovensku? (2007). Od septembra 2006 je tie┼ż jedn├Żm z hodnotite─żov opatren├ş samospr├ív v r├ímci projektu INEKO - HESO-regi├│ny.

Zodpoved├í tie┼ż za rozvoj akt├şvnej spolupr├íce KI so zahrani─Źn├Żmi partnermi a budovanie Dokumenta─Źn├ęho strediska/Kni┼żnice konzervativizmu. Je editorom webstr├ínok KI a od roku 2007 i newslettra KI - Konzervat├şvne listy.


S├║visiace odkazy:


ImageIvan Kuhn vy┼ítudoval politol├│giu na Filozofickej fakulte Univerzity Komensk├ęho v Bratislave a medzin├írodn├ę vz┼ąahy na University of Kent v Canterbury vo Ve─żkej Brit├ínii.

V rokoch 1995 – 1997 pracoval ako redaktor na zahrani─Źnopolitickom oddelen├ş denn├şka SME. Od roku 1998 pracuje ako projektov├Ż mana┼ż├ęr a konzultant v oblasti projektov financovan├Żch z fondov Eur├│pskej ├║nie. V rokoch 1998 – 2000 pracoval ako programov├Ż mana┼ż├ęr v projektoch Phare zameran├Żch na reformu, decentraliz├íciu a moderniz├íciu verejnej spr├ívy. V rokoch 2000 – 2002 pracoval ako projektov├Ż mana┼ż├ęr na projektoch pr├şpravy ┼żiadost├ş o granty ISPA na rekon┼ítrukciu a v├Żstavbu environment├ílnej infra┼ítrukt├║ry. V rokoch 2002 – 2005 spolupracoval s r├┤znymi zahrani─Źn├Żmi poradensk├Żmi firmami na realiz├ícii projektov technickej asistencie financovan├Żch z programu Phare.

V Konzervat├şvnom in┼ítit├║te zodpoved├í za projekt zameran├Ż na monitorovanie transparentnosti a objekt├şvnosti rozhodovania o pride─żovan├ş eurofondov na Slovensku. Tento projekt sa za─Źal realizova┼ą v apr├şli 2007. Okrem toho sa venuje problematike medzin├írodn├Żch vz┼ąahov, zahrani─Źnej politike Slovenskej republiky a problematike eur├│pskej integr├ície. Je autorom analytickej N├írodnej spr├ívy o v├Żsledkoch prieskumu verejnej mienky Eurobarometer ─Ź. 62-66. Je ─Źlenom Slovensk├ęho zdru┼żenia pre politick├ę vedy (SZPV) a Slovenskej spolo─Źnosti pre zahrani─Źn├║ politiku (SFPA). V minulosti spolupracoval aj s Nad├íciou Pontis, Transparency International Slovensko a AI Nova.


S├║visiace odkazy: