Naozaj Ficova vláda nemôže zverejňovať viac?

9.3.2018 | Dušan Sloboda | Blogy

Prečo ešte stále nie sú niektoré podstatné informácie o eurofondoch a agrodotáciách dostupné vo forme otvorených dát, hoci sa o tom píše vo vládnych dokumentoch, vyhláseniach ba už i v príslušných zákonoch?

celý článok

Ďalšie kolo pretekov v čerpaní eurofondov na obzore

25.9.2017 | Dušan Sloboda | Blogy

Programovacie obdobie 2014-2020 malo koncom júna 2017 za sebou tri a pol roka „implementácie“. Ak aktuálne stavy porovnáme s tým, ako vyzeralo zazmluvňovanie a čerpanie eurofondov v programovacom období 2007-2013 v rovnakom bode obdobia, teda po tri a pol roku, je zrejmé, že tempo čerpania, ale najmä zazmluvňovania, je dnes pomalšie.

celý článok

Od pološera k tme?

9.1.2017 | Dušan Sloboda | Blogy

O PPA sa hovorí v poslednom čase čoraz viac, ale len málo v dobrom...

celý článok

Zabudol Pellegrini na svoj sľub?

11.10.2016 | Dušan Sloboda | Blogy

Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov EÚ nie je dostatočná a ani Pellegrinim predkladaný návrh novely zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie.

celý článok

Čo sa poslanci z vládnej správy nedozvedia

21.5.2015 | Dušan Sloboda | Články

Panika! Eurofondy sa na Slovensku už nestíhajú ani len rozkradnúť načas...

celý článok

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku?

Eurofondy v programovacom období 2007-2013 boli v oblasti vzdelávania čerpané a míňané najmí¤ na viac než štyri desiatky národných projektov, ktoré realizovali organizácie priamo riadené ministerstvom školstva. Hlavnú pozornosť a starostlivosť vlády v oblasti vzdelávania mali centrálne inštitúcie a štátna správa, nie školy.

celý článok

Za stav čerpania eurofondov je zodpovedná vláda, nie samospráva

Je vysoko pravdepodobné, že Slovenská republika nebude schopná naplno vyčerpať eurofondový balík, ktorý má k dispozícii na programovacie obdobie 2007-2013. Predseda vlády Robert Fico hádže zodpovednosť za pomalé tempo čerpania na samosprávy. Analýza dát z ITMS, ktorú vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, však ukazuje, že premiér nemá pravdu a samosprávy obviňuje neprávom.

celý článok

Zabudnite na regionálne rozdiely

10.5.2014 | Dušan Sloboda | Články

Treba prestať blúzniť s očakávaniami, že eurofondy vyriešia všetky naše problémy. Kľúčovou ostáva nezamestnanosť, a tá je dôsledkom zle nastavených domácich politík.

celý článok

Partnerská dohoda plná paradoxov

3.3.2014 | Dušan Sloboda | Články

Vláda schválila návrh rámca, na základe ktorého chce rozdeľovať a čerpať eurofondy v období 2014-2020. Na ťahu je Európska komisia, ktorá sa k načrtnutej stratégii vyjadrí do leta. Nad mnohomiliardovou korisťou však už dnes netrpezlivo krúžia supy v hábitoch partnerov.

celý článok

Čerpanie eurofondov: Radičová vs. Fico

4.2.2014 | Dušan Sloboda | Články

Keď bude Robert Fico najbližšie pred kamerami ukazovať prstom na toho, koho vláda môže za dnešný stav úrovne čerpania eurofondov, hlavného zodpovedného nájde v zrkadle.

celý článok

Ďalšia európska sedemročnica

20.1.2014 | Dušan Sloboda | Články

Debaty o tom, ako nedokážeme ani len premrhať eurofondy v objeme viac než 11,5 miliardy eur na obdobie 2007-2013 neutíchajú. A to sa na titulky už tlačí správa, že v rokoch 2014-2020 nám európski daňovníci cez Brusel pošlú vo fondoch ešte o takmer 2,5 miliardy eur viac.

celý článok

Prvá dekáda s eurofondmi

22.11.2013 | Dušan Sloboda | Články

V blížiacom sa závere desiateho roka členstva Slovenska v Európskej únii sa bilancovaniu nevyhneme. O to viac to platí pre eurofondy, ktoré spolu s európskymi reguláciami výrazne formujú nielen politický život takmer v každej z nových členských krajín ešte roky od vstupu do EÚ.

celý článok

Korupcia s eurofondmi v jednej posteli

16.11.2013 | Dušan Sloboda | Články

Prítomnosť korupcie na eurofondovom lôžku zakázať nedokážeme, možno len obmedziť frekvenciu návštev.

celý článok

Absurdný paradox eurofondov

12.6.2013 | Dušan Sloboda | Články

Sme svedkami prebytkov v eurofondoch a súčasne zlyhávania základných funkcií štátu. Tento paradox potvrdzuje nepružnosť verejného spravovania zdrojov.

celý článok

Európska únia regionálne rozdiely nezdoláva

13.2.2013 | Dušan Sloboda | Články

Nepotrebujeme nivelizáciu rozdielov, nepotrebujeme nákladné a korupčné redistribučné stratégie, ale odstraňovanie harmonizácie a regulácie. Tvrdohlavo budovať na dlh sociálny štát, viac zdaňovať, viac regulovať a viac prerozdeľovať – toto naivné a nezodpovedné smerovanie EÚ ignoruje realitu.

celý článok

Zopár čísiel pre priateľov kohézie a eurofondov

11.2.2013 | Dušan Sloboda | Články

Aký je vývoj regionálnych rozdielov v jednotlivých krajinách a v EÚ ako celku? Nielen na túto otázku sa pokúšame zodpovedať v štúdii, ktorá je dostupná aj vo forme samostatnej webstránky na adrese regio.institute.sk.

celý článok

Štúdia: Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii

Napriek tomu, že členské krajiny EÚ počas štyroch programovacích období od roku 1989 dostali postupne možnosť z eurorozpočtu čerpať vyše 818 mld. eur z eurofondov na regionálnu/kohéznu politiku EÚ, výsledky v boji s regionálnymi rozdielmi nie sú vôbec uspokojivé. Vyplýva to zo štúdie Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii, ktorú dnes zverejnil KI.

celý článok

Štúdia: Využívanie eurofondov na Slovensku – príležitosť pre rast alebo korupciu a klientelizmus?

Neprehľadné prerozdeľovanie a zlodejiny v obstarávaní. Zatajovanie informácií. Neplnenie nezmyselného cieľa stierať regionálne rozdiely. Táraniny politikov o čerpaní. Pochybná efektívnosť a neuveriteľné plytvanie. Aj tak sa dá vnímať našich prvých viac než sedem rokov skúseností s eurofondmi.

celý článok

Eurofondy rozdiely nestierajú

1.6.2012 | Dušan Sloboda | Články

Regionálne rozdiely v nezamestnanosti sa napriek prílevu miliárd eur z eurofondov nedarí riešiť a znižovať, hoci o tom rečnia všetky vlády od roku 2002.

celý článok

Mýtus znižovania regionálnych rozdielov

18.5.2012 | Dušan Sloboda | Články

Najprv problém vytvoríme, potom vezmeme vaše peniaze a budeme sa tváriť, že nimi ten problém riešime...

celý článok

Eurofondy na prahu éry data.gov

8.3.2012 | Dušan Sloboda | Články

Otvorený dátový portál verejnej správy by si zaslúžil, aby neostal len v podobe iniciatívy, ale dostal ví¤čšiu vážnosť a stabilitu i v podobe zákonnej ochrany. Či už prostredníctvom novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám alebo cez zákon o informačných systémoch vo verejnej správe.

celý článok

Veda vs. diaľnice

31.3.2011 | Dušan Sloboda | Články

Ako ukazujú hodnotiace správy Akreditačnej komisie či každoročné hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), medzi takmer tromi desiatkami našich vysokých škôl, univerzít a pseudouniverzít sú veľké rozdiely v kvalite. Pri rozhadzovaní eurofondov však hľadisko kvality zjavne podstatné nebolo.

celý článok

Žena a more (Glosa)

24.2.2011 | Dušan Sloboda | Články

Foto: flickr.comKaždoročným letným túžbam našich vnútrozemcov a vnútrozemkýň o smerovaní k pobrežiu a morskej hladine možno veru s prirodzenou dávkou empatie porozumieť. Menej pochopiteľné je, že sa na tieto výlety vyvoleným Európanom skladáme z našich daní.

celý článok

Upratovanie v eurofondoch?

19.11.2010 | Dušan Sloboda | Články

Nestačí realokovať, v prvom rade by sa mala zvýšiť transparentnosť prerozdeľovania eurofondov.

celý článok

Regionálne rozdiely rastú napriek eurofondom

21.4.2010 | Dušan Sloboda | Články

Neexistuje absolútne žiadna súvislosť a závislosť medzi tým, koľko peňazí z eurofondov v prepočte na hlavu putovalo do okresov, a tým, či sa v období od mája 2004 do decembra 2009 nezamestnanosť v danom okrese zvýšila alebo znížila. Ani lepšie prerozdeľovanie by teda nepomohlo – eurofondy sú totiž principiálnym omylom.

celý článok

Ako nás verejne okráda „sociálny štát“

15.12.2009 | Dušan Sloboda | Články

Ministerstvo obstarávalo tak, že oslovilo tri firmy, ktoré majú medzi sebou vzájomné ví¤zby. Z takejto „konkurencie“ rozhodne neprofitovali daňovníci.

celý článok

O nepriateľoch informácií, odborníkoch a ich čističoch

8.10.2009 | Dušan Sloboda | Články

Ochotu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja pod vedením „odborníkov“ Janušeka & Štefanova poskytovať občanom informácie „vyzdvihla“ i hodnotiaca komisia v rámci súťaže INFOčin, a to konkrétne v kategórii Nepriateľský čin roka 2009. Nastúpia po odborníkoch ich „čističi“? A kedy sa ukážu škvrny na ich golieroch?

celý článok

Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza zverejňovanie/

MVRR SR si dalo nesmiernu námahu, aby siahodlho argumentovalo, prečo nemôže nami požadované informácie zverejniť, konalo obštrukčne, tvárilo sa, že žiadosti nerozumie, zavádzalo a klamalo, a nakoniec začalo hľadať procesné nejasnosti, ktoré by mu umožnili informácie nezverejniť resp. oddialiť ich zverejnenie.

celý článok

Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza čerpanie/

MVRR SR nám od 16. 2. 2009 bránia v získaní informácií, ktorých zverejňovanie by malo byť samozrejmosťou. Postup ministerstva "vyzdvihla" i hodnotiaca komisia v rámci súťaže INFOčin, a to konkrétne v kategórii Nepriateľský čin roka 2009.

celý článok

Pí¤ťročnica s eurofondmi

29.6.2009 | Dušan Sloboda | Články

Neprehľadné prerozdeľovanie a zlodejiny v obstarávaní. Zatajovanie informácií. Neplnenie nezmyselného cieľa stierať regionálne rozdiely. Táraniny o čerpaní. Pochybná efektívnosť a neuveriteľné plytvanie. Aj tak sa dá vnímať našich prvých pí¤ť rokov s eurofondmi.

celý článok

Smerovanie eurofondov do regiónov za obdobie 2004-2006

15.6.2009 | Dušan Sloboda | Čerpanie

Prezentáciu o smerovaní eurofondov na Slovensku za jednotlivé okresy, berúc do úvahy stav zazmluvnenia za programovacie obdobie 2004-2006 k 31.05.2009, nájdete tu.

celý článok

Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať

28.4.2009 | Dušan Sloboda | Články

„Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať,“ tak by mohol znieť slogan ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

celý článok

Zatajovanie podľa Janušeka a Štefanova

23.4.2009 | Dušan Sloboda | Články

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zatajovaním informácií o procese prerozdeľovania eurofondov vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti prideľovania eurofondov jednotlivým projektom.

celý článok

MVRR SR s ministrom Janušekom je lídrom v zatajovaní informácií o procese prerozdeľovania eurofondov

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zatajovaním informácií o procese prerozdeľovania eurofondov vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti procesu prideľovania eurofondov jednotlivým projektom.

celý článok

Janušekove logá

20.3.2009 | Dušan Sloboda | Články

Koľko stojí jedno logo? Pár miliónov? A nemohlo by byť lacnejšie? Ako vláda plytvá našimi daňami.

celý článok

Minister Janušek odmieta zverejniť informácie o čerpaní eurofondov

Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek odmieta sprístupniť informácie o vývoji zazmluvnenia a čerpania eurofondov v programovacom období 2004-2006 a v programovacom období 2007-2013.

celý článok

Klientelizmus ako Žilina

29.1.2009 | Dušan Sloboda | Články

Eurofondy sú zlodejina. Používajú sa na nezmysly, systém ich prideľovania je neprehľadný. Výmena jedného ministra na tom nič nezmení.

celý článok

Prázdne reči a zbytočné zákony

8.12.2008 | Dušan Sloboda | Články

Zbytočné zákony, zbytočné výdavky, zbytočné tajnosti a zbytočné reči - tak môžme ohodnotiť dva dlho pripravované a očakávané vládne návrhy zákonov z oblasti regionálneho rozvoja, ktoré parlament schválil v novembri 2008.

celý článok

Hra na transparentnosť

14.6.2008 | Dušan Sloboda | Články

Deň po tom, ako si vláda schválila úlohu sprehľadniť prideľovanie peňazí z eurofondov, konalo ministerstvo výstavby v priamom rozpore s týmto cieľom.

celý článok

Spor o póly rastu

2.4.2008 | Dušan Sloboda | Články

ImageZnižovanie regionálnych rozdielov je jedným z tých politických cieľov, na ktorých sa vládna koalícia s parlamentnou opozíciou, či, ak chcete, ľavica s pravicou až dojemne zhoduje. Sme svedkami len neúprimných či priam pomí¤tených rétorických pretekov na pokračovanie?

celý článok

Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

2.9.2007 | Dušan Sloboda | Články

Je zrejmé, že eurofondy nie sú efektívnym nástrojom pri plnení deklarovaného cieľa znižovať regionálne rozdiely. Čerpanie, čerpanie, dookola len samé čerpanie. Koho by zaujímalo, že tie eurofondy vlastne ani neplnia dôsledne svoj účel, však?

celý článok

Štúdia: Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

Ako vyplýva z analýzy KI, prerozdeľovanie eurofondov do jednotlivých regiónov je neadresné. Porovnanie výšky podpory z eurofondov v prepočte na obyvateľa pre jednotlivé okresy potvrdzuje, že „menej rozvinuté“ regióny s vyššou mierou nezamestnanosti nie sú prioritne podporované.

celý článok

Eurofondy a regionálne rozdiely

25.6.2007 | Dušan Sloboda | Články

Rozdiely medzi regiónmi tu vždy boli a budú, kee sú prirodzené a prítomné všade na svete. Boj s nimi je teda nekonečný, márny a nezmyselný. No vidina voličských hlasov a neuveriteľného mnohomiliardového koláča, z ktorého si odtrhnú i klienti vládnucich strán, je prisilná.

celý článok

Ako eurofondy neznižujú rozdiely

31.5.2007 | Dušan Sloboda | Články

Znie to už ako obohraná platňa. Politici, či už európski, alebo tí naši, hlásiaci sa k ľavici alebo pravici, nás svorne balamutia, že je nevyhnutné znižovať regionálne rozdiely. Receptom sú vraj eurofondy, ktoré oni z našich daní pomôžu rozdeliť medzi regióny. A rozdiely medzi regiónmi sa odstránia. Naozaj?

celý článok

Eurofondy, investičné stimuly a regionálne rozdiely

28.5.2007 | Dušan Sloboda | Články

Divadlo v predháňaní sa, kto viac pomôže regiónom a ľuďom v nich, ktoré pred nami politici ako jeho aktéri dojímavo hrajú, by sa mohlo zdať komické, avšak uvedomujúc si, že vstupné platíme my všetci, či už chceme alebo nie, robí z neho tragédiu.

celý článok

Eurofondy a regióny

26.5.2007 | Dušan Sloboda | Články

Nie je pravidlom, že „podpora“ z eurofondov je adresná a smerovaná tým, ktorí ju najviac potrebujú. Eurofondy sú len redistribučnou stratégiou, v rámci ktorej vlády ponúkajú transfery verejných financií, ktoré predtým získajú výberom daní od občanov a firiem Slovenska a ostatných členských krajín EÚ.

celý článok

Štúdia: Eurofondy a regionálne rozdiely na Slovensku. Prípad priority Lokálna infraštruktúra (2004-2006)

Analýza prerozdeľovania eurofondov z priority Lokálna infraštruktúra ukazuje, že projekty z „menej rozvinutých“ regiónov krajiny neboli systematicky podporované. Ide o nesúlad medzi deklarovanou politikou znižovania regionálnych rozdielov a jej výkonom v realite. Potvrdzuje sa, že eurofondy sú len redistribučnou stratégiou.

celý článok

Spoločný trh bez eurofondov

17.1.2007 | Dušan Sloboda | Články

Naozaj by spoločný trh EÚ nemohol fungovať bez prerozdeľovania desiatok miliárd eur na podporu rozvoja regiónov prostredníctvom eurofondov či bez priamych platieb pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky?

celý článok

Na členstve v EÚ sme zatiaľ nezarobili

10.1.2007 | Dušan Sloboda | Články

Namiesto vyše 32 miliárd korún v pluse nás v súčasnosti delia len 4 miliardy korún od stavu, aby naša pozícia voči bruselskej pokladnici bola stratová. Situácia sa navyše zvrátila až v decembri 2006, dovtedy sme, z pohľadu príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za roky 2004-2006, boli čistým platcom voči EÚ.

celý článok

Čisté ruky ministerstva hospodárstva?

18.6.2006 | Dušan Sloboda | Články

Vláda určila tiež ministerstvá, ktoré budú riadiť jednotlivé operačné programy a budú tak zodpovedné za prerozdeľovanie eurofondov smerom ku konečným prijímateľom v regiónoch. Je zarážajúce, že hoci nič nenasvedčovalo tomu, že by ministerstvo hospodárstva malo byť riadiacim orgánom a pripravovať operačný program na roky 2007 – 2013, i tak tento rezort vopred obstaral služby externých expertov v tejto oblasti.

celý článok

Eurofondy: prekliatie pravice

12.6.2006 | Dušan Sloboda | Články

Pravicu a ľavicu štandardne odlišuje i pohľad na úlohu vlády a štátu v ekonomike a spoločnosti. Učebnicová pravica hlása nižšie dane, štíhlu vládu a viac slobody pre jednotlivcov a firmy. ď½avica sa naopak bráni presunu zodpovednosti na občana a chce prerozdeľovať čo najviac verejných financií pod pláštikom sociálnej rovnosti. Na míňaní miliárd z eurofondov, typicky ľavicovej agende, sa však zhodujú oba tábory. Prečo?

celý článok

O stratégii, byrokracii a eurofondoch

2.6.2006 | Dušan Sloboda | Články

Ruka v ruke so znižovaním daní a odvodov by sa mali znižovať i vládne výdavky. Tak by malo znieť i jedno zo základných „prikázaní“ pravicových strán. Neplatí to však pre našu vládnucu pravicu, ktorá akosi prirýchlo stihla napáchnuť európskou ideológiou prerozdeľovania v mene prázdnych hesiel. Eurofondy sú toho snáď najlepším príkladom.

celý článok

Štúdia: Slovensko a regionálne rozdiely

Otázky súvisiace s regionálnymi disparitami sa v ostatných rokoch dostali do popredia záujmu nielen odbornej, ale vďaka médiám i širokej laickej verejnosti. Na jednej strane sa stretávame so serióznym výskumom odborníkov rôznych profesií – geografov, sociológov, politológov či regionálnych ekonómov, na strane druhej neraz i s ich demagogickými interpretáciami na politickej scéne. Regionálne rozdiely sa takpovediac „stávajú témou“.

celý článok

Handel o eurofondy

2.5.2006 | Dušan Sloboda | Články

Je to paradox. Opozícia sa tvári, že drží dnešnú vládu pod krkom. Fico dennodenne do médií vyvreskuje, že vláde tým krkom zakrúti a doláme jej ví¤zy, ak tá sprivatizuje čo i len miliónový majetok v doterajšej správe štátu.V tomto prostredí tak pokojne bez veľkého záujmu opozičných krikľúňov prebieha spor vládnych strán o eurofondy. Ide pritom o stovky miliárd.

celý článok

Len mrhanie, alebo zlodejstvo?

21.4.2006 | Dušan Sloboda | Články

Za neuveriteľných takmer 135 miliónov korún má Deloitte Audit, s. r. o., vypomáhať ministerstvu hospodárstva pri úlohách, ktoré by podľa aktuálneho návrhu národného referenčného rámca vlastne vôbec ani plniť nemalo.

celý článok

Eurofondy: mýty a realita

11.4.2006 | Dušan Sloboda | Články

ImageOtázky súvisiace s regionálnymi rozdielmi sa v ostatných rokoch dostali do popredia záujmu nielen odbornej, ale vďaka médiám i širokej laickej verejnosti. Na jednej strane sa stretávame so serióznym výskumom odborníkov rôznych profesií, na strane druhej neraz i s ich demagogickými interpretáciami na politickej scéne. Regionálne rozdiely sa takpovediac stali témou.

celý článok

Dušan Sloboda

Články: 37

Vyštudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2001 – 2004 pracoval na odbore európskej integrácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. V roku 2004 pôsobil ako stážista na DG Regional Policy v rámci Európskej komisie v Bruseli. Od roku 2002 je externým doktorandom na Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore geografia a kartografia, pracuje na dizertačnej práci Geografická charakteristika regionálnych disparít na Slovensku.

V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika pracuje od roku 2004 ako analytik, pričom sa špecializuje na oblasť regionálneho rozvoja (regionálna politika SR a EÚ), verejnej správy (fiškálna decentralizácia a komunálna reforma, regionalizácia Slovenska) a niektorým aspektom vzťahu Slovensko – Európska únia. Je spoluautorom publikácie Poznámky k návrhu Ústavy Európskej únie (2003) a kapitoly o regionálnej politike v publikácii Slovensko na ceste do EÚ: Kapitoly a súvislosti (2003). Je spoluautorom štúdií Fiškálna decentralizácia a obce (2005) a Župný variant 2005 (2005).

Je autorom analýzy Slovensko v EÚ - vplyv eurofondov a environmentálnych regulácií (2005), štúdie Slovensko a regionálne rozdiely. Teórie, regióny, indikátory, metódy (2006), štúdie Slovensko - krajina poslancov (2006) a analýz Smerovanie investičných stimulov do regiónov SR (2007), Eurofondy a regionálne rozdiely na Slovensku. Prípad priority Lokálna infraštruktúra (2004-2006) (2007) a Kam smerujú eurofondy na Slovensku? (2007), Zahraničné pracovné cesty poslancov (IV. volebné obdobie 2006-2010) (2010), Využívanie eurofondov na Slovensku – príležitosť pre rast alebo korupciu a klientelizmus? (2012) a Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii (2012).

Od septembra 2006 je tiež jedným z hodnotiteľov opatrení samospráv v rámci projektu INEKO - HESO-regióny.

Zodpovedá tiež za rozvoj aktívnej spolupráce KI so zahraničnými partnermi a budovanie Dokumentačného strediska/Knižnice konzervativizmu. Je editorom webstránok KI a od roku 2007 i newslettra KI - Konzervatívne listy.


Súvisiace odkazy:

Dušan Sloboda na webe KI