Podporte hromadnú pripomienku za transparentnejšie eurofondy

Tlač článku 7.10.2016 | Aktivity a štúdie

Pellegriniho úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona týkajúceho sa eurofondov.

Viac informácií o znení hromadnej pripomienky nájdete na webe change|net.sk tu. Podporte hromadnú pripomienku aj Vy - a to najneskôr v utorok 11. októbra 2016. Ďakujeme!

Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov EÚ nie je dostatočná. A ani návrh novely zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie. Verejná správa disponuje dostatkom informácií, ktoré sú zhromaždené a v prehľadnej forme usporiadané v rámci informačných systémov. Zväčša ide o informácie, ktoré je možné sprístupniť na základe žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nie sú však aktívne zverejňované.

Pre dohľad nad fungovaním jednotlivých operačných programov, prostredníctvom ktorých sa čerpajú fondy EU sú vytvorené monitorovacie výbory. Tieto by podľa európskych pravidiel mali byť formované na princípe partnerstva (komplementarity). To znamená, že v monitorovacích výboroch by mali byť primerane zastúpené regionálne a miestne orgány (samosprávy) a iné orgány verejnej moci, hospodárski a sociálni partneri a iné vhodné subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie vrátane environmentálnych organizácií a subjektov zodpovedných za podporu rovnosti medzi mužmi a ženami.

V praxi však väčšinu členov vo väčšine monitorovacích výborov tvoria zástupcovia štátnej správy – ministerstiev, resp. zástupcovia organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Na prácu riadiacich orgánov, ktoré majú na starosti manažovanie fondov EÚ, tak dohliadajú najmä samotní štátni úradníci a zástupcovia z iných sektorov sú často iba v pozícii štatistov bez reálneho vplyvu na fungovanie monitorovacích výborov. Takého monitorovacie výbory sú iba Potemkinovskou dedinou vytvárajúcou zdanie dohľadu nad tým ako prebieha proces rozhodovania o rozdeľovaní finančných prostriedkov EÚ a implementácie projektov.

V hromadnej pripomienke preto navrhujeme, aby verejnosť mala viac možností monitorovať neraz škandalózne prerozdeľovanie a čerpanie eurofondov, a to prostredníctvom:

  • verejne dostupnej časti informačných systémov slúžiacich na monitorovanie eurofondov spôsobom umožňujúcim hromadný prístup verejnosti,
  • zmenou zastúpenia v monitorovacích výboroch tak, aby zástupcovia štátu nemali v týchto kontrolných výboroch väčšinu, ako je to dnes obvyklé.
V prípade, že Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania.

Viac informácií o znení hromadnej pripomienky nájdete na webe change|net.sk tu. Podporte hromadnú pripomienku aj Vy - a to najneskôr v utorok 11. októbra 2016. Ďakujeme!

Úvodní signatári:

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Ondrej Dostál, poslanec NR SR, Občianska konzervatívna strana

Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Pavel Sibyla, Nadácia Zastavme korupciu

Veronika Remišová, poslankyňa NR SR, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)

Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play

Martin Poliačik, poslanec NR SR, Sloboda a Solidarita

Miroslav Beblavý, poslanec NR SR

Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska

Zuzana Zimenová, Nové školstvo

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu

Pavel Nechala, advokát, spolupracovník Transparency International Slovensko

Peter Kunder, Aliancia Fair-play

Súvisiace výstupy:

Štúdiu pravdepodobného ovplyvňovania verejného obstarávania služieb externého manažmentu projektov ako oprávnených nákladov v rámci nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z eurofondov nájdete na stiahnutie vo formáte .PDF tu alebo v náhľade nižšie: