Výzva vláde na systémové zmeny vo fungovaní fondov EÚ

Tlač článku 28.1.2010 | Aktivity a štúdie

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, združení v nezávislom monitorovacom tíme, vyzývajú vládu na systémové zmeny v riadení využívania fondov EÚ.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR), ktoré doteraz bolo koordinačným orgánom pre fondy EÚ, sa v tejto súvislosti negatívne preslávilo škandálmi a netransparentnosťou. Na základe skúseností z monitoringu nakladania s prostriedkami fondov EÚ je však zrejmé, že samotný presun koordinácie využívania fondov EÚ z MVRR SR na Úrad vlády SR tieto problémy nevyrieši. Aby takýto krok mal nejaký zmysel, bude potrebné urobiť systémové zmeny tak, aby sa neopakovali hrubé nedostatky a chyby, ktorých sa dopustilo MVRR SR.

Preto by mal Úrad vlády SR ako koordinačný orgán pre fondy EÚ predovšetkým:


  · zabezpečiť využívanie fondov na zmysluplné projekty, ktoré prispievajú ku zvýšeniu kvality života vo všetkých regiónoch SR,
  · znížiť zbytočnú a škodlivú byrokraciu, ktorá iba zaťažuje príjemcov pomoci z fondov EÚ,
  · zabezpečiť vyššiu transparentnosť vo všetkých fázach rozhodovania o projektoch a programoch,
  · zabezpečiť proporcionálne zastúpenie socioekonomických partnerov v príprave a hodnotení programov,
  · zabezpečiť korektné verejné obstarávanie, ktoré nebude manipulované v prospech "spriatelených" firiem,
  · skoncovať s neefektívnym čerpaním na predražené a zbytočné tovary a služby.

Zdôrazňujeme, že cieľom využívania fondov EÚ nemôže byť iba vysoké percento ich čerpania, ale tieto peniaze musia byť vynakladané účelne, zmysluplne a efektívne.

Mimovládne organizácie zastúpené v neformálnom monitorovacom výbore sú pripravené na spoluprácu na pôde Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie pri návrhu konkrétnych krokov smerujúcich k transparentnosti a zmysluplnému využívaniu fondov EÚ.

V Bratislave dňa 28. januára 2010.

Podpísaní za Nezávislý monitorovací tím pre fondy EÚ:

Helena Woleková, Nadácia SOCIA
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Roman Havlíček, Priatelia Zeme-CEPA
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Daniel Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA)
Elena Pí¤toprstá, protikorupčná pracovná skupina platformy EMVO Ekofórum
Milan Janák, DAPHNE

Vyhlásenie podporujú aj tieto organizácie a ich platformy:

SocioFórum - nezávislá platforma sociálnych MNO
Ekofórum - sieť environmentálnych mimovládnych organizácií
Greenpeace Slovensko, Juraj Rizman
SOSNA, Štefan Szabó
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Juraj Lukáč
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, Mikuláš Huba
Združenie EKO-VITA, Jarmila Drobná
Nadácia Ekopolis, Peter Medveď
Centrum environmentálnych aktivít, Richard Medal
Alter Nativa o.z., Marcel Antal
Ochrana dravcov na Slovensku, Jozef Chavko
OZ TATRY, Rudolf Pado
VIA IURIS, Zuzana Fialová
Asociácia strážcov chránených území Slovenska, Zdenď›k Pochop
Brečtan, Dana Kašparová
Klub Strážov, Juraj Smatana
Priatelia Zeme – SPZ, Martin Valentovič
Združenie Slatinka, Lesanka Blažencová
Dubnická Environmentálna Skupina, Marek Kurinec
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Ing. Martin Ceľuch
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Mgr. Miroslav Demko
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Juraj Hipš
Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu - REC Slovensko, Vladimír Hudek
ZA MATKU ZEM, Pavol Široký
Pre Prírodu, Katarína Rajcová, Daniel Stankovič a Drahomír Stano


Mediálne výstupy:

28. január 2010

SME.sk/SITA: Mimovládky chcú od vlády zmeny v riadení eurofondov

Súvisiace výstupy:

Štúdiu pravdepodobného ovplyvňovania verejného obstarávania služieb externého manažmentu projektov ako oprávnených nákladov v rámci nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z eurofondov nájdete na stiahnutie vo formáte .PDF tu alebo v náhľade nižšie: