MVRR SR s ministrom Janušekom je lídrom v zatajovaní informácií o procese prerozdeľovania eurofondov

Tlač článku 14.4.2009 | Dušan Sloboda a Ivan Kuhn | Aktivity a štúdie

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) zatajovaním informácií o procese prerozdeľovania eurofondov vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti procesu prideľovania eurofondov jednotlivým projektom.

Analytici Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Dušan Sloboda a Ivan Kuhn požiadali začiatkom februára prostredníctvom infozákona jednotlivé ministerstvá, ktoré ako riadiace orgány zodpovedajú za prerozdeľovanie eurofondov, o zverejnenie informácií tykajúcich sa hodnotiaceho a výberového procesu, ktorým sa schvaľujú nenávratné finančné príspevky pre jednotlivé projekty spolufinancované z eurofondov.

Analytici KI na tlačovej konferencii dňa 14. apríla 2009 predstavili porovnanie, ako jednotlivé ministerstvá zareagovali na identickú žiadosť o informácie týkajúcu sa prerozdeľovania eurofondov pre projekty. Z porovnania vyplýva, že niektoré ministerstvá nemali problém obsahu žiadosti porozumieť a odpoveď spracovali v zákonom stanovenej lehote v nami požadovanej elektronickej podobe, kým iné ministerstvá odmietajú informácie zverejniť.

Lídrom v zatajovaní informácií o prerozdeľovaní eurofondov je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na čele s ministrom Janušekom. Kým Ministerstvo životného prostredia SR nám požadované informácie zverejnilo už začiatkom marca v elektronickej podobe, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR robí neustále obštrukcie a takmer dva mesiace po našej žiadosti nám naďalej odmieta sprístupniť podstatnú časť požadovaných informácií a tvári sa, že našej žiadosti nerozumie.

Navyše, Janušekovo ministerstvo s nami v 21. storočí odmieta komunikovať v elektronickej podobe a kusé informácie za Regionálny operačný program nám zaslalo v papierovej podobe v dvoch 20-kilogramových balíkoch. V tejto súvislosti upozorňujeme, že nestačí, ak politici často o e-governmente hovoria, pričom na informatizáciu spoločnosti sa z eurofondov pre obdobie do roku 2013 ráta s čerpaním neuveriteľného balíka vyše 1,2 miliardy eur. Ak však politikom chýba vôľa transparentne informovať verejnosť v elektronickej podobe a realizovať tak v praxi e-government, hrozí, že zdroje na informatizáciu z eurofondov budú premrhané a nie využité v prospech občanov.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR svojím konaním vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti procesu prideľovania eurofondov jednotlivým projektom.

Žiadame, aby Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR prestalo robiť obštrukcie a sprístupnilo nami požadované informácie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám tak, ako to urobili iné ministerstvá – ako príklad môže slúžiť Ministerstvo životného prostredia SR. Taktiež žiadame ostatné ministerstvá – riadiace orgány, aby sprístupnili informácie v plnej miere.

Žiadame, aby bol proces prerozdeľovania eurofondov sprístupnený verejnosti, teda aby po každom vyhodnotení žiadostí v rámci danej výzvy boli zverejnené:

    - zoznamy hodnotiteľov a členov výberových komisií,
    - hodnotiace hárky hodnotiteľov,
    - rozhodnutia o pridelení/nepridelení nenávratného finančného príspevku jednotlivým žiadostiam vrátane zdôvodnenia,
    - informácie dostupné v rámci ITMS prostredníctvom verejného webportálu ITMS.

Ak nedôjde k zmenám v procese prerozdeľovania eurofondov, výmena na poste ministra ostane len politickým gestom. Minister Janušek odíde, no klientelizmus a korupcia v eurofondoch ostáva bez zmien. Ak sa pomery na Slovensku nezmenia, nie je vylúčené, že Európska komisia rozhodne o pozastavení vyplácania eurofondov tak, ako sa to stalo v prípade Bulharska.

V Bratislave dňa 14. apríla 2009

Dušan Sloboda a Ivan Kuhn
analytici Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Aktivita je súčasťou projektu Eurofunds Watchdog – znižovanie rizika korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ, ktorý Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizuje vďaka finančnej podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).

Súvisiace výstupy:

Tlačová správa vo formáte PDF na stiahnutie tu.
Audiozáznam tlačovej konferencie vo formáte .ASF spustiť tu.
Prezentácia vo formáte .PPT na stiahnutie tu alebo pozrieť náhľad nižšie.

Videozáznam tlačovej konferencie KI:


Mediálne výstupy:

14. apríl 2009

SME.sk/SITA: MVO: Informácie o eurofondoch najviac tají Janušek

Pravda.sk/SITA: Janušek odíde, korupcia ostáva bez zmien, tvrdia analytici

webnoviny.sk/SITA: Januška strieda spoluautor nástenkového tendra Štefanov

TA3.com/SITA: MVO: Lídrom v zatajovaní je Januškovo ministerstvo

HNonline.sk/TASR/SITA: Januška strieda spoluautor nástenkového tendra

Rádio Expres: Výmena stráží ma ministerstve výstavby nič nerieši

15. apríl 2009

Hospodárske noviny: Janušek najviac tají, tvrdí mimovládka

Slovak Spectator: Conservative Institute calls for transparency over funds from Brussels

.týždeň: Videokomentár: Dušan Sloboda o výmene ministra a prerozdeľovaní eurofondov

22. apríl 2009

SME: Dušan Sloboda: Zatajovanie podľa Janušeka a Štefanova

27. apríl 2009

KIosk blog: Dušan Sloboda: Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať

19. máj 2009

TREND: Prečo do eurofondov nevidno