Minister Janušek odmieta zverejniť informácie o čerpaní eurofondov

Tlač článku 11.3.2009 | Dušan Sloboda | Aktivity a štúdie

Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek odmieta sprístupniť informácie o vývoji zazmluvnenia a čerpania eurofondov v programovacom období 2004-2006 a v programovacom období 2007-2013.

V odôvodnení nesprístupniť informácie, ktoré Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) požadoval od MVRR SR zverejniť v žiadosti na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám minister Janušek uvádza, že „údaje za celé programovacie obdobie 2004-2006 ako aj programové obdobie 2007-2013 sú evidované v databáze ITMS. Žiadateľom požadované informácie je možné získať výberom údajov z databázy ITMS, čo vyžaduje vytvorenie neštandardných výberových podmienok a ich ďalšie spracovanie do výstupových zostáv. Požadované informácie sú spracované komplexne a existujú iba vo vyššie uvedenej komplexnej štruktúre a forme.“ Ďalej minister vo svojom rozhodnutí uvádza, že „zákon neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti informácie, ktoré v momente podania tejto žiadosti ešte neexistujú.“

Vyjadrenie ministra o neexistencii nami požadovaných informácií je lživé. MVRR SR pravidelne každomesačne zverejňuje na webstránke www.nsrr.sk (resp. v minulosti na webstránke www.strukturalnefondy.sk) informácie o zazmluvnení a čerpaní eurofondov aktuálne k záveru daného kalendárneho mesiaca jednak za programovacie obdobie 2004-2006, ako i za programovacie obdobie 2007-2013. Avšak, informácie, ktoré na danom mieste boli zverejnené k predchádzajúcemu mesiacu, sú vždy následne pri publikovaní aktuálnych údajov za nasledujúci mesiac z webstránky odstránené. MVRR SR sa tvári, že pôvodne publikovanými informáciami nedisponuje, a tak podrobný pohľad na vývoj zazmluvnenia a čerpania eurofondov nie je verejnosti k dispozícii. Súčasný stav je, že ak sa chce verejnosť dostať k súhrnným informáciám o vývoji zazmluvnenia a čerpania eurofondov, musí zdĺhavo a prácne vyhľadávať informácie v materiáloch schválených vládou SR alebo v priebežných a výročných správach o implementácii eurofondov. MVRR SR informáciami disponuje, no odmieta ich zverejniť.

Čo minister Janušek zatajuje? Možno neschopnosť vlády čerpať eurofondy. Z porovnania súčasnej a minulej vlády ohľadom čerpania eurofondov po 26 mesiacoch od začiatku toho – ktorého programovacieho obdobia vyplýva, že:

  1. Za vlády Roberta Fica (s ministrom Janušekom) čerpanie prostriedkov z eurofondov (štrukturálne fondy a Kohézny fond, zdroje EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR spolu) za prvých 26 mesiacov programovacieho obdobia 2007-2013, teda za obdobie január 2007 až február 2009, predstavovalo len 0,25% z celkového balíka na programovacie obdobie 2007-2013. Ak zoberieme do úvahy len podiel čerpania na záví¤zku rokov 2007 a 2008, tak je stav čerpania na úrovni 6,65%

  2. Za vlády Mikuláša Dzurindu čerpanie prostriedkov z eurofondov (štrukturálne fondy a Kohézny fond, zdroje EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR spolu) za prvých 26 mesiacov programovacieho obdobia 2004-2006, teda za obdobie máj 2004 až jún 2006, predstavovalo 15,6% z celkového balíka na programovacie obdobie 2004-2006.

Žiadame, aby minister Janušek zrušil svoje prvostupňové rozhodnutie, ktoré v mene MVRR SR v tejto veci vydal, a aby rozhodol o sprístupnení nami požadovaných informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

V Bratislave dňa 11. marca 2009

Dušan Sloboda
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Aktivita je súčasťou projektu Eurofunds Watchdog – znižovanie rizika korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ, ktorý Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizuje vďaka finančnej podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).

Súvisiace výstupy:

Tlačová správa vo formáte PDF na stiahnutie tu.
Audiozáznam prezentácie na tlačovej konferencii vo formáte .ASF spustiť tu a otázky prítomných novinárov vo formáte .ASF spustiť tu.
Prezentácia vo formáte .PPS na stiahnutie tu alebo pozrieť náhľad nižšie.

Videozáznam výstupenia Dušana Slobodu na tlačovej konferencii KI:


Mediálne výstupy:

11. marec 2009

SITA/webnoviny.sk: Janušek odmieta zverejniť informácie o eurofondoch, tvrdí KI

12. marec 2009

Plus JEDEN DEŇ: ťahanice kvôli eurofondom

23. marec 2009

Slovak Spectator: EC demands answers over tender


Fotogaléria: