Štúdia: Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

Tlač článku 21.8.2007 | Dušan Sloboda | Aktivity a štúdie

Ako vyplýva z analýzy KI, prerozdeľovanie eurofondov do jednotlivých regiónov je neadresné. Porovnanie výšky podpory z eurofondov v prepočte na obyvateľa pre jednotlivé okresy potvrdzuje, že „menej rozvinuté“ regióny s vyššou mierou nezamestnanosti nie sú prioritne podporované.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) analyzoval prerozdeľovanie eurofondov počas obdobia 2004-2006. Cieľom analýzy bolo poukázať na to, do ktorých regiónov smerovali eurofondy (všetky štrukturálne fondy – všetky operačné programy, podľa zazmluvnenia prostriedkov k 31.7.2007) a či ich prerozdelenie môže byť v prospech znižovania regionálnych rozdielov.

Ak by eurofondy mali plniť svoj cieľ a napomáhať k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov, vyššiu podporu by mali dostávať tie regióny, ktoré štatisticky vykazujú v porovnávaných ukazovateľoch (napr. miera nezamestnanosti) horšie výsledky. Eurofondy by mali smerovať najmí¤ do tých regiónov, ktoré sú definované v programových dokumentoch regionálnej politiky ako „prioritné“ či „menej rozvinuté“.

Ako vyplýva z analýzy KI, prerozdeľovanie eurofondov do jednotlivých regiónov bolo neadresné vzhľadom na cieľ znižovať regionálne rozdiely. Spomedzi 10 okresov, ktoré vykazovali k 31.12.2005 najvyššiu mieru nezamestnanosti (všetky nad 20%), sa len okres Rimavská Sobota nachádza v TOP 10 tých okresov, do ktorých v prepočte na obyvateľa smeruje najviac príspevkov z eurofondov. V prvej tridsiatke najviac podporovaných okresov z eurofondov sa spomedzi 10 okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti nachádzajú teda tri z nich: Rimavská Sobota (2. miesto), Veľký Krtíš (24. miesto) a Sobrance (30. miesto). Okres Poltár dokonca patrí medzi najmenej podporované okresy – z eurofondov získal v prepočte na obyvateľa len 923 Sk, čo ho radí na 77. miesto spomedzi 79 okresov SR (viď tabuľka A).

Zví¤čši tabuľku

Pohľad na 10 okresov, ktoré k 31.7.2007 vykazovali najvyššie zazmluvnené príspevky z eurofondov v prepočte na obyvateľa ukazuje, že je medzi nimi len jeden jediný okres (Rimavská Sobota), ktorý zároveň patrí do TOP 10 tých okresov, ktoré trápi najvyššia nezamestnanosť a ktoré sa zvyknú označovať za menej rozvinuté a teda za tie, kam by prioritne mala smerovať i podpora z eurofondov.

Spomedzi 10 najviac podporovaných okresov z eurofondov v piatich z nich úroveň nezamestnanosti nedosahuje ani priemernú hodnotu SR. Napriek všeobecne uznávanému mýtu, že okresy Bratislavského kraja nemôžu významne čerpať z eurofondov, tretí najvyšší príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu v prepočte na obyvateľa smeruje do okresu Bratislava I, ktorého miera nezamestnanosti je druhá najnižšia v SR (viď tabuľka B).

Zví¤čši tabuľku

Medzi okresmi, do ktorých smeruje v súčasnosti počas programovacieho obdobia 2004-2006 nadpriemerná podpora z eurofondov v prepočte na počet obyvateľov, sa nachádza spolu 29 okresov, avšak medzi nimi je len 1 z 11 okresov Košického kraja (a i to ním je jeden z košických „mestských“ okresov – Košice II), len 5 z 13 okresov Prešovského kraja (Poprad, Snina, Prešov, Levoča a Medzilaborce), pričom z najviac „zaostávajúcich“ krajov lepšie obstál len Banskobystrický kraj, kde do 9 z 13 okresov smeruje nadpriemerný príspevok z eurofondov. Na strane druhej, až 4 z 8 okresov Bratislavského kraja (Bratislava I, Malacky, Senec a Pezinok) sa nachádzajú medzi okresmi dosiaľ nadpriemerne (vzhľadom na počet obyvateľov) podporovanými z eurofondov.

Porovnania medzi výškou podpory z eurofondov v prepočte na obyvateľa pre jednotlivé okresy a ich mierou nezamestnanosti ukazuje, že nie sú systematicky podporované najmí¤ projekty z tých „menej rozvinutých“ regiónov krajiny (viď mapa).

Zví¤čši mapu

Ide o zjavný nesúlad medzi deklarovanou politikou znižovania regionálnych rozdielov a jej vykonávaním v realite. Naša analýza potvrdzuje, že eurofondy sú len redistribučnou stratégiou, v rámci ktorej vlády ponúkajú transfery verejných financií, ktoré predtým získajú výberom daní od občanov a firiem (Slovenska a ostatných členských krajín EÚ). Nie je vôbec pravidlom, že „podpora“ z eurofondov je adresná a smerovaná tým, ktorí ju najviac potrebujú. Eurofondy nie sú efektívnym nástrojom pri plnení deklarovaného cieľa znižovať regionálne rozdiely.

V Bratislave dňa 21. augusta 2007

Dušan Sloboda
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Súvisiace výstupy:

Štúdia vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo pozrieť náhľad nižšie:


Tlačová správa vo formáte PDF na stiahnutie tu.

Prezentácia vo formáte .PPT na stiahnutie tu alebo pozrieť náhľad nižšie:


Mediálne výstupy:

21. august 2007:

Sme.sk/SITA: Rozdeľovanie europeňazí je neúčelné

TA3.com/TASR: KI M.R.Štefánika považuje smerovanie eurofondov za neadresné

22. august 2007:

SME: Do slabých regiónov ide málo z eurofondov

28. august 2007:

SME: Dušan Sloboda: Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

29. august 2007:

Slovenský rozhlas: Dušan Sloboda: Prerozdeľovanie eurofondov do regiónov je neadresné