Príklady absurdností platených z eurofondov

Tlač článku 30.10.2013 | Čerpanie

Keď najbližšie médiami prehrmí opí¤ť zhrozenie nad tým, že Slovensko pomaly čerpá eurofondy, zamyslime sa nad tým, či ide v prvom rade o to, koľko eurofondov sme minuli, alebo či nejde náhodou najmí¤ o to, ako sme ich minuli.Pravda: Obec s pí¤ťdesiatimi obyvateľmi má kruhový objazd

Banskobystrická župa vybudovala kruhový objazd v obci s 50 obyvateľmi a minimálnou dopravou. Zbytočná investícia do križovatky na ceste s minimálnou premávkou je bohužiaľ jedným z mnohých projektov, ktoré vznikli kvôli tomu, že sa čerpá pre čerpanie samotné. A to je neuveriteľný luxus, ktorý nám i na danom príklade jasne ukazuje, prečo sú členské štáty Európskej únie v takej dlhovej a morálnej kríze.

12.08.2011 | Štefan Rimaj, Pravda (viac nájdete tu).


Korzár: Chodník, ktorý nikam nevedie, zaplatil Trebišov z eurofondov

Trebišov vybudoval z eurofondov chodník nikam. Čo dodať? Prednosta Július Selecký pre denník Korzár uviedol, že chodník nikam je súčasťou projektu z eurofondov. A ak mesto nechce prísť o peniaze, musí ho urobiť tak, ako ho navrhli. Nuž, niekedy sa z eurofondov postaví zbytočne €žlen€œ chodník, inokedy je zbytočný projekt ako celok. Samosprávy často nerealizujú tie projekty, ktoré sú ich hlavnou prioritou, ale také, na ktoré sa im práve podarí €žvybaviť€œ si spolufinancovanie z eurofondov. Tento problém však majú eurofondy v sebe zakódované €“ pri míňaní peňazí iných je vždy viac ľahkovážnosti, než pri rozhodovaní o vlastných peniazoch.

20.08.2011 | Lýdia Vereščáková, Korzár (viac nájdete tu).


Korzár: Vedľa mosta v Krásnohorskom Pohradí stavajú ďalší

V obci Krásnohorské Podhradie (okr. Rožňava) sa vedľa mosta starého sedemdesiat rokov začal stavať ďalší. V tesnej blízkosti vedľa toho pôvodného. Všetky peniaze na stavbu idú z eurofondov. Obyvatelia tomu celému nerozumejú a zdá sa im to nezmyselné.

03.08.2012 | tin, Korzár (viac nájdete tu).


tvnoviny.sk: WC za 65-tisíc eur majú v Dojči

V obci Dojč neďaleko Senice majú WC za 65-tisíc eur. Toaleta je veľmi moderná, zaplatili ju z eurofondov, akurát v zime nefunguje, pretože obec nemá peniaze na vykurovanie.

21.02.2013 | mg, TV Markíza (viac nájdete tu).


SME: Auto na zametanie do každej dediny

Obec Oslany kúpila za 400-tisíc eur auto, ktoré má zametať 14 kilometrov ciest. Kúpili ich aj susedné obce a štát z eurofondov vyplatil vyše milióna eur za zametanie troch susediacich dedín.

10.04.2013 | Michal Piško, SME (viac nájdete tu).


SME: V Hnúšti nakúpili luxusné lavičky za tisíce eur

Eurofondy minuli v Hnúšti na luxus. Len za osem lavičiek, kovovú plastiku plameňa a preliezačky zaplatili vyše 151€“tisíc eur.

22.10.2013 | Daniel Vražda, SME (viac nájdete tu).

Aktuálny stav čerpania

Nižšie nájdete aktuálny stav čerpania eurofondov osobitne za programovacie obdobie 2004-2006 a za aktuálne programovacie obdobie 2007-2013.

Zdroj informácií:
www.mfsr.sk

Programovacie obdobie 2007-2013:

1. Štrukturálne fondy a Kohézny fond (Cieľ 1 a Cieľ 2)

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
11 482 758 666 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
7 261 870 202 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
65,47

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
december 2015

2. Štrukturálne fondy (Cieľ 3)

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
122 894 418 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
92 929 579 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
75,62

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
december 2015

Programovacie obdobie 2004-2006:

1. Štrukturálne fondy

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
1 169 156 967 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
1 164 053 170 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
99,56

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
čerpanie je ukončené
(pozn.: úroveň čerpania môžu ovplyvniť prípadné korekcie a nezrovnalosti uplatnené pri postupnom uzatváraní programov, ktoré dosiaľ pokračuje)

2. ISPA pokračujúca ako Kohézny fond

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
361 525 595 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
357 270 919 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
98,82

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
čerpanie je ukončené
(pozn.: k 31.12.2010 bola ukončená implementácia všetkých projektov ISPA/KF. V termíne do 30.06.2011 bola na EK predložená záverečná dokumentácia na všetky implementované projekty ISPA/KF. V rámci sledovaného obdobia bolo s EK vysporiadaných 29 projektov a 3 projekty sú v procese uzatvárania s EK.)

3. Kohézny fond

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
405 036 922 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
405 035 722 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
100,00

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
čerpanie je ukončené
(pozn.: k 31.12.2010 bola ukončená implementácia všetkých projektov s výnimkou projektu 2004/SK/16/C/PE/005 Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy, na ktorý bol tento termín rozhodnutím EK predĺžený do 31.12.2011, pričom v termíne do 30.06.2012 bola na EK predložená záverečná dokumentácia za všetky implementované projekty KF. V rámci sledovaného obdobia boli s EK vysporiadané 3 projekty a 6 projektov je v procese uzatvárania s EK.)