MVRR SR pripravuje pokračovanie hry Eurofondy í  la Milionár

Tlač článku 10.3.2008 | Ivan Kuhn | Blogy

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pripravilo pre primátorov a starostov slovenských miest a obcí ďalšie kolo mimoriadne úspešnej hry €žKlikni čo najrýchlejšie a vyhraj milióny pre svoju obec z eurofondov€œ.

Hra sa začína 17. marca o 9,00 h. Podľa MVRR €žk dispozícii bude dostatočný počet termínov.€œ Aký, to uvidíme, lebo ministerstvo toto číslo minimálne na web stránkach NSRR a ROP nezverejnilo. V prvom kole hry ich mali vyhradených iba pre prvých 54 najrýchlejších uchádzačov a potom tvrdili, že €žministerstvo nepredpokladalo taký enormný záujem hneď na prvýkrát.€œ

Nepredpokladalo. V krajine, v ktorej je vyše 2000 oprávnených žiadateľov (v tejto výzve sa o nenávratné finančné príspevky môžu uchádzať mestá a obce, vyššie územné celky, krajské školské úrady a ústredné orgány štátnej správy) a vzhľadom na stav základných a materských škôl na Slovensku aj len o málo menší počet pravdepodobných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.

Myslím, že stojí za to zamyslieť sa nad dôvodmi, ktoré viedli MVRR k zavedeniu takéhoto €žinovatívneho€œ prístupu. Ministerstvo svoje dôvody objasnilo na web stránke Regionálneho operačného programu.

Dôvodom pre výber priebežného systému boli nasledovné skúsenosti z využitia uzatvorených výziev:

- časovo ohraničené výzvy viedli k vysokej chybovosti predkladaných projektov, pretože žiadatelia boli nútení predložiť žiadosť do stanoveného termínu uzávierky často na úkor jej kvality,

To, že v uplynulom období bola vysoká chybovosť predkladaných projektov je síce pravda, ale kee už po prvom kole v novom priebežnom systéme sa na web stránke Národného strategického referenčného rámca objavila informácia, že

€žRiadiaci orgán na základe analýzy prvých predkladaných žiadostí opí¤tovne zdôrazňuje potrebu prípravy kvalitného projektu so všetkými potrebnými prílohami,€œ

je zrejmé, že zavedenie nového systému nemalo zásadný dopad na zníženie chybovosti predkladaných projektov.

- v posledných dňoch pred termínom uzávierky sa prijímali stovky projektov naraz, pričom žiadatelia museli stáť v rade takmer celý deň na predloženie projektu,

To je pravda. Lenže miesto toho bude teraz ministerstvo prijímať stovky registrácií v prvé minúty po spustení registračného systému. Dúfajme, že ho majú dostatočne zabezpečený a nadimenzovaný na nápor niekoľkých stoviek žiadateľov, ktorí sa budú registrovať v prvých sekundách po 9:00 a nepadne im celý systém. Žiadatelia síce nebudú musieť stáť niekoľko hodín v rade, v deň d po 9:00 však prežijú niekoľko infarktových minút, či stihnú registráciu, aby sa dostali medzi prvých x žiadateľov, pre ktorých je vytvorený priestor na podanie žiadosti. Tí ostatní budú mať smolu, aj keď ich projekty budú lepšie ako projekty tých žiadateľov, ktorí stihnú postláčať klávesy na klávesnici svojho počítača v správnom poradí včas.

- formálna kontrola (t.j. kontrola úplnosti dokumentácie) projektu bola realizovaná výlučne pracovníkmi ministerstva, čo žiadatelia považovali za netransparentné (i keď bola realizovaná kontrola 4 očí),

Aj v tomto prípade môžem s ministerstvom čiastočne súhlasiť. Skutočne takto dôjde k stransparentneniu procesu formálnej kontroly žiadostí. Lenže stransparentnenie kontroly administratívnej zhody sa dalo docieliť aj v systéme časovo ohraničených výziev. Jednoducho tak, ako teraz budú na ministerstvo pozývať žiadateľov, aby doniesli žiadosti a v ich prítomnosti kontrolovať úplnosť žiadostí, tak si mohli žiadateľov (tých, ktorí doručili svoje žiadosti v zalepenej obálke do stanoveného termínu) pozývať na ministerstvo aj v minulosti a otvárať obálky s projektmi a vykonať administratívnu kontrolu v ich prítomnosti.

- vzhľadom na veľké množstvo nárazovo prijatých žiadostí boli žiadosti často zamietané na základe formálnych nedostatkov, teda nie na základe posúdenia ich obsahovej kvality,

Toto bol problém viac na strane ministerstva než na strane žiadateľa. V minulosti totiž platil princíp, že ak žiadosť nespĺňala administratívne náležitosti, bola automaticky vylúčená z ďalšieho hodnotenia. Žiadateľom dokonca ani neoznamovali dôvody, prečo bola ich žiadosť vylúčená. Pričom nie je vylúčené, že v niektorých prípadoch boli vylúčené žiadosti iba preto, že úradníci prehliadli nejaký dokument a označili žiadosť ako nekompletnú, prípade neuznali niektoré doklady, pretože mali inú formu ako predloha ktorú dostali ako vzor, hoci doklad bol platný. Po viacerých protestoch žiadateľov sa pristúpilo k tomu, že v prípade, že sa pri kontrole administratívnej zhody zistili nedostatky, bol žiadateľovi zaslaný list v ktorom mu boli oznámené nedostatky a bola mu daná lehota v ktorej mohol žiadosť doplniť.

- hodnotiaci proces trval takmer 1 rok €“ žiadatelia museli čakať neúmerný čas na výsledok schvaľovacieho procesu. V období jedného roka došlo často k nárastu cien, čo viedlo k problémom pri implementácii (realizácii) projektov a finančnému zaťaženiu žiadateľov.

To je síce pravda ale.... V tejto chvíli môžem iba špekulovať lebo dôkazy budú až o rok, ale ak sa dnes prihlási niekoľko stoviek žiadateľov, tak kým na ministerstve všetky žiadosti skontrolujú dajú na hodnotenie a schvália, bude trvať možno aj rok, kým spracujú poslednú žiadosť. íno, tí šťastnejší (alebo vyvolení?) to budú mať za pár týždňov. Ale ďalší si počkajú pár mesiacov. A tí ktorí sa nestihnú zaregistrovať, môžu čakať ďalší rok. Pravda, je možné, že keď na ministerstve zistia, že značná časť predložených projektov je nekvalitná a nemôže byť schválená, dočkáme sa o pár týždňov alebo mesiacov ďalšieho kola hry eurofondový milionár. Ale aj v tom bude v prvom rade rozhodovať rýchlosť prstov na klávesnici.

Na základe argumentov, ktoré používa ministerstvo je zrejmé, že úradníci si vybrali tento systém, lebo im zjednodušuje prácu. Samozrejme na úkor uchádzačov o fondy EÚ. Miesto toho, aby na ministerstve vymysleli efektívnejší spôsob kontroly administratívnej zhody, hodnotenia a schvaľovania projektov tak, aby v čo najkratšom čase vyšli v ústrety čo najví¤čšiemu počtu žiadateľov a vybrali z nich tie najlepšie projekty, obmedzili počet subjektov, ktoré sa môžu dostať k tomu aby mohli žiadosť o nenávratný finančný príspevok vôbec podať. Že tým prudko zvýšili riziko korupcie a klientelizmu je zrejme jasné každému. Nechcem byť paranoidný, ale nebolo to náhodou cieľom?

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný na blog.sme.sk.

Slovensko čerpá eurofondy pomalšie
17.09.2017 | Dušan Sloboda


Café Európa: Kam idú eurofondy?
27.01.2016 | Ivan Kuhn


.týždeň: Tunelovanie eurofondov
06.05.2014 | Ivan Kuhn

Videoarchív týždenníka .týždeň zo dňa 6. mája 2014, k dispozícii tiež tu.


TEDx: Operačný program krajšie Slovensko
15.08.2013 | Jakub Ptačin


Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii
05.02.2013 | Dušan Sloboda

regio.institute.sk


EÚ sa v boji s regionálnymi rozdielmi nedarí
05.02.2013 | Dušan Sloboda
Spustiť video

Videokomentár pre týždenník .týždeň zo dňa 2. februára 2013 nájdete k dispozícii tiež tu.