Niečo o transparentnosti využívania eurofondov...

Tlač článku 25.11.2008 | Ivan Kuhn | Blogy

Slovensko má opí¤ť jednu kauzičku. Takú drobnú, za pár miliónov. Pár miliónov euro. Asi to bude tým, že prijatie eura sa blíži.

SDKÚ-DS a KDH chcú odvolať ministra výstavby Mariana Janušeka (SNS) za to, že zákazku na časť aktivít z programu financovaného Európskou úniou získalo štvorčlenné konzorcium, ktorého členmi sú dve firmy údajne blízke SNS.

Na túto tému sa v najbližších dňoch ešte asi podozvedáme všeličo zaujímavé, mňa však na tejto správe najviac zaujala jedna veta takmer na konci správy.

€žMinisterstvo reagovalo, že platby pre konzorcium podliehajú kontrole ministerstiev, ako aj EÚ.€œ

Som zhodou okolností náhradníkom člena (členky) Monitorovacieho výboru pre Operačný program Technická pomoc (ktorého sa táto kauza týka) a z tohoto titulu som sa ako jediný zástupca mimovládnych organizácií zúčastnil dvoch zasadnutí MV pre OP TP. Na druhom zasadnutí MV (13.6.2008), na ktorom sa schvaľovala €žVýročná správa o vykonávaní Operačného programu Technická pomoc za rok 2007€œ som dvakrát požiadal, aby výročná správa bola doplnená o informácie týkajúce sa verejného obstarávania tovarov a služieb v rámci OP TP.

Konkrétne som vychádzal z textu výročnej správy v ktorej sa v bode 7. INFORMOVANOSť A PUBLICITA píše:

€žDo aktivít informovanosti a publicity, ktoré si vyžadujú profesionálny prístup a skúsenosti, je zapojená aj externá agentúra, vybraná v procese verejného obstarávania.€œ

Navyše v bode OSTATNí‰ spomínanej výročnej správy bolo uvedené:

€žV októbri 2007 dal CKO vyrobiť aj propagačné predmety CKO (zakladače, bloky, karisbloky, diáre, perá, ceruzky, USB, tričká, hrnčeky, kľúčenky, kalendáre). Uvedené predmety boli distribuované účastníkom vyššie uvedených konferencií.€œ

Požiadal som, aby členom MV boli poskytnuté informácia o tom, aká forma verejného obstarávania bola použitá (verejná súťaž alebo rokovacie konanie bez zverejnenia), koľko firiem sa zúčastnilo obstarávania, aké boli cenové ponuky a ktoré firmy získali zákazky prostredníctvom verejného obstarávania.

Predsedajúci monitorovacieho výboru, Ing. Michal Sántai, MBA, Generálny riaditeľ Sekcie stratégie rozvoja regiónov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR túto moju požiadavku dvakrát odmietol, čo je zachytené aj v €žZápise z II. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP TP€œ, ktorý bol schválený a podpísaný €“ kým iným €“ Ing. Marianom Janušekom, predsedom MV pre OP TP.

Takže toľko o kontrole využívania fondov EÚ na MVRR SR.

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný na blog.sme.sk.

Slovensko čerpá eurofondy pomalšie
17.09.2017 | Dušan Sloboda


Café Európa: Kam idú eurofondy?
27.01.2016 | Ivan Kuhn


.týždeň: Tunelovanie eurofondov
06.05.2014 | Ivan Kuhn

Videoarchív týždenníka .týždeň zo dňa 6. mája 2014, k dispozícii tiež tu.


TEDx: Operačný program krajšie Slovensko
15.08.2013 | Jakub Ptačin


Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii
05.02.2013 | Dušan Sloboda

regio.institute.sk


EÚ sa v boji s regionálnymi rozdielmi nedarí
05.02.2013 | Dušan Sloboda
Spustiť video

Videokomentár pre týždenník .týždeň zo dňa 2. februára 2013 nájdete k dispozícii tiež tu.