Keby ste hľadali štrukturálne fondy

Tlač článku 28.11.2008 | Ivan Kuhn | Blogy

Keby ste hľadali informácie o štrukturálnych fondoch a vybrali by ste si ako štartovaciu čiaru web stránku Národného strategického referenčného rámca pre roky 2007 €“ 2013, nenechajte sa odradiť počiatočnými neúspechmi.

Neviem, či je to tým, že ani po takmer dvoch rokoch od začiatku sedemročného programovacieho obdobia ešte nebol v praxi spustený Operačný program Informatizácia spoločnosti, ale v informatizácii štátnej správy to zatiaľ stále škrípe. Teda aspoň v tej časti, ktorá je viditeľná pre bežného občana €“ napríklad na web stránkach riadiacich a sprostredkovateľských orgánov (RO a SORO) pre Štrukturálne fondy.

Na spomínanej web stránke, ktorá by mala zhromažďovať všetky informácie o využívaní Štrukturálnych fondov na Slovensku je v menu na pravej strane link na Aktuálne výzvy a po kliknutí naň sa dostaneme na zoznam výziev vrátane vyhľadávača výziev. Prostredníctvom neho sa dá vyhľadať zoznam výziev podľa jednotlivých Operačných programov. Ja som hľadal výzvy v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a dostal som úhľadný zoznam výziev aj s odkazmi na stránky, kde by mali byť podrobné informácie o jednotlivých výzvach. Mali by byť. Vo ví¤čšine prípadov ale neboli. Po kliknutí na link čísla výzvy KaHR-21DM-0801 som sa dostal na prázdnu stránku Ministerstva hospodárstva SR. Rovnako som dopadol pri klikaní na linky pre výzvy číslo KaHR-113DM-0801, KaHR-111SP-0801, KaHR-31SP-0801, KaHR-12VS-0801, KaHR-31DM-0801. íšspešný som bol až pri kliknutí na linky výzvy číslo KaHR €“ 21SP - 0801, KaHR-31SP-0802 a KaHR-22VS-0801. Krátka analýza €žodhalila€œ, že nefunkčné sú odkazy na výzvy, v rámci ktorých bolo prijímanie žiadostí ukončené. Keby som bol priaznivcom konšpiračných teórií, začnem si myslieť, že sa niekto po sebe snaží zahladiť stopy.

Miesto rozvíjania konšpiračných teórií som sa však pokúsil dopátrať sa k výzvam priamo na web stránke MH SR. Šiel som na to logicky. Našiel som si v menu €žOP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast€œ (tretia položka zhora na pravej strane obrazovky), veď kde inde by sa výzvy z tohto operačného programu mali nachádzať. Po kliknutí naň som sa dostal do ďalšieho menu troch položiek. Nasledovali tri kliky na položky menu: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (základné dokumenty), Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Súvisiace dokumenty a predpisy EÚ s rovnakým výsledkom. Nič.

ď½udia so sklonom ku konšpiračným teóriám v tejto chvíli zrejme začnú mať pocit, že to nie je náhoda a ktosi sa snaží úmyselne zatajiť informácie o tom, ako sa dostať k využívaniu eurofondov, aby sa na nich mohol sám €žnabaliť€œ. Priaznivcov konšpiračných teórií ubezpečujem, že to tak nie je a na nabaľovanie sa na eurofondoch sa používajú oveľa sofistikovanejšie metódy.

Hľadané výzvy som nakoniec našiel v položke menu s všeobecným názvom Európska únia a jej fondy (neviem prečo majú potom v menu ešte jednu špecifickú položku OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorá je bez obsahu), cez ktorú som sa postupne preklikal k položkám Štrukturálne fondy - Programové obdobie 2007 - 2013 - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (základné dokumenty) - Archív. V položke Aktuálne výzvy som navyše našiel výzvy, ku ktorým som sa preklikal na prvý pokus (KaHR €“ 21SP - 0801, KaHR-31SP-0802 a KaHR-22VS-0801). Z toho vyplýva, že pravdepodobnejšie ako konšpiračná teória o tom, že niekto niečo zametá pod koberec je to, že po presunutí stránok s informáciami o výzve z položky €žAktuálne výzvy€œ do položky €žArchív€œ sa nikto netrápi otázkou, čo s linkami na oficiálnej web stránke Národného strategického referenčného rámca, ktoré prestanú byť funkčné. Pritom určite by sa našlo jednoduché technické riešenie ako tomuto zabrániť. Dokonca viem, že také riešenie existuje (využívame ho napr. na www.konzervativizmus.sk), ale kee nie som expert na túto problematiku, nebudem to tu amatérsky popisovať.

A určite by sa na to riešenie našli nejaké peniaze z tých 2,94 mld. Sk (97 590 120,49 eur) ktoré sú vyčlenené napríklad na Operačný program Technická pomoc. íno, to je ten Operačný program z ktorého MVRR SR podprahovou metódou (samozrejme v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ako inak) vybralo exkluzívneho dodávateľa, ktorý bude 6 rokov ministerstvu zabezpečovať €žinformačné a vzdelávacie aktivity, právne služby, tlmočnícke a prekladateľské služby na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii MVRR SR, služby spojené so zabezpečením propagácie a reklamy implementácie operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencií a workshopov€œ v €žpredpokladanej hodnote zákazky 3 601 456 369,- Sk bez DPH (119 546 450,54 eur)€œ (ak chcete vedieť ako sa také zázraky dajú uskutočniť, prečítajte si oficiálne vyhlásenie MVRR SR).

Ako totiž budú pribúdať výzvy, bude pribúdať aj hluchých odkazov. A môže pribúdať aj zástancov konšpiračných teórií o tom, kto sa môže dostať k eurofondom (napríklad kamaráti alebo právni zástupcovia predsedu nejakej vládnej politickej strany prípadne firmy v ktorých v minulosti pôsobil nejaký minister a podobné fámy :-). Ale to by malo trápiť viac zástupcov ministerstiev ako mňa.

PS: Tento článok popisuje stav k 23.11.2008 v čase od 10:00 do 11:00. Ak sa medzitým zmenilo niečo k lepšiemu, tak to znamená, že webmastri www.nsrr.skwww.economy.gov.sk si prečítali tento článok a chyby opravili.

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný na blog.sme.sk.

Slovensko čerpá eurofondy pomalšie
17.09.2017 | Dušan Sloboda


Café Európa: Kam idú eurofondy?
27.01.2016 | Ivan Kuhn


.týždeň: Tunelovanie eurofondov
06.05.2014 | Ivan Kuhn

Videoarchív týždenníka .týždeň zo dňa 6. mája 2014, k dispozícii tiež tu.


TEDx: Operačný program krajšie Slovensko
15.08.2013 | Jakub Ptačin


Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii
05.02.2013 | Dušan Sloboda

regio.institute.sk


EÚ sa v boji s regionálnymi rozdielmi nedarí
05.02.2013 | Dušan Sloboda
Spustiť video

Videokomentár pre týždenník .týždeň zo dňa 2. februára 2013 nájdete k dispozícii tiež tu.