Miesto toho sme sledovali reprízu komédií €žJeštď› vď›tší blbec než jsme doufali" a €žVrchní, prchni!". Čo sme sa teda od pána ministra dozvedeli?

€žĎalej by som chcel reagovať na jednu vec, že sme údajne zaplatili za jednu stránku dvakrát. Toto nie je pravda. Na ministerstve výstavby fungovala stránka za predchádzajúce obdobie www.strukturalnefondy.sk. Keď sa začal pripravovať Národný strategický referenčný rámec v tom roku 2006, bolo jasné, že treba komunikovať so žiadateľmi a so širokou verejnosťou, treba ich informovať. Preto ministerstvo výstavby zabezpečilo stránku nsrr.sk. Táto stránka bola zabezpečená zmluvou, ktorá trvala pol roka. Po vypršaní tejto zmluvy ministerstvo stálo pred otázkou ako ďalej, samozrejme hľadala sa efektívna voľba, efektívne riešenie. To riešenie bolo také, že sa urobil redizajn stránky nsrr.sk, zrušila sa pôvodná stránka nsrr.sk aj www.strukturalnefondy.sk a zostala už len jedna stránka, ktorá zabezpečuje komunikáciu aj pre staré obdobie aj pre nové obdobie. Teda znova opakujem, nezaplatila sa tá istá stránka dvakrát."

Miestoprísažne môžem vyhlásiť, že Igor Štefanov povedal úplnú pravdu. Teda povedal pravdu. Nie úplnú. Zabudol na pár detailov. Tu sú.

Začiatkom roku 2007 spravilo MVRR SR verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou) s predmetom zákazky €žTvorba a šesťmesačná administrácia www stránky www.nsrr.sk (vytvorenie dizajnu stránky, systém umožňujúci aktualizáciu obsahu z prostredia prehliadača, programovanie stránky, vkladanie dodaného obsahu, správa stránky". Do 10.3.2007 boli predložené cenové ponuky od troch firiem, z ktorých bola na základe kritéria €žnajnižšia cena" (980 tis. Sk bez DPH) vybraná firma Creative Mind, s.r.o. s ktorou bola 25.6.2007 podpísaná zmluva. 25.9.2007 MVRR SR prevzalo predmet zmluvy (teda web stránku www.nsrr.sk) a 8.11.2007 firma Creative Mind, s.r.o. vyfakturovala ministerstvu 530 tis. Sk bez DPH za €žvytvorenie internetovej stránky www.nsrr.sk podľa špecifikácie uvedenej v danej zmluve". V období od 11.10.2007 do 1.4.2008 firma Creative Mind, s.r.o. vystavila ďalších 6 faktúr, každú na sumu 89 250 Sk bez DPH, spolu 450 tis. Sk bez DPH za 6 mesiacov prevádzky internetovej stránky www.nsrr.sk.

Lenže už 7.1.2008 podpísal Igor Štefanov, ešte ako generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja objednávku pre firmu ZAMEDIA, s.r.o. (v rámci neslávne slávneho €žnástenkového tendra") na €žSlužby spojené so zabezpečením propagácie a reklamy OPTP - reklamná kreativita a reklamný konzulting: Zabezpečiť iniciačnú kampaň Operačného programu Technická pomoc, vrátane zabezpečenia návrhov a nákupu mediálneho priestoru." V objednávke sa síce nespomína web stránka www.nsrr.sk avšak vo faktúre č. 80119, ktorá v súvislosti s touto objednávkou bola Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR doručená (vyhotovená 30.4.2008) sa píše €žFakturujeme Vám služby... ...vrátane vyhotovenia informačného portálu www.nsrr.sk." A nasleduje rozpis položiek z ktorých vyberáme tie, ktoré sa týkajú spomínanej web stránky:

  • reklamná kreativita pre web stránku: 117 000 Sk bez DPH

  • programovanie web stránky: 693 000 Sk bez DPH

  • Licencia - publikačný systém: 450 000 Sk bez DPH

    Spolu 1 260 000 Sk bez DPH pre firmu ZAMEDIA, s.r.o.

    Keď k tomu pripočítame 980 tis. Sk, ktoré MVRR SR zaplatilo v priebehu predchádzajúceho pol roka firme Creative Mind, s.r.o. dostaneme sa k sume 2,24 mil. Sk bez DPH. A to všetko za web stránku www.nsrr.sk.

    Ale hlavne, že podľa ministra Štefanova MVRR SR €žhľadalo efektívnu voľbu, efektívne riešenie" a €žnezaplatila sa tá istá stránka dvakrát."