Hra na transparentnosť

Tlač článku 14.6.2008 | Dušan Sloboda | Články

Deň po tom, ako si vláda schválila úlohu sprehľadniť prideľovanie peňazí z eurofondov, konalo ministerstvo výstavby v priamom rozpore s týmto cieľom.

Ak sa hovorí o eurofondoch, zví¤čša sa to zvrtne do nekonečne mdlej debaty o tom, ako ich Slovensko čerpá a či ich minieme. Menej sa už diskutuje o tom, na aký účel tieto verejné zdroje putujú, ako sa prerozdeľujú a či sa vôbec plní deklarovaný cieľ znižovania regionálnych rozdielov.

Pohľad na samotnú úroveň čerpania je však až príliš povrchný – akoby nás zaujímalo najmí¤ to, ako rýchlo dokáže človek minúť svoju výplatu, a vôbec by nás nezaujímalo to, na aké tovary a služby tú výplatu míňa, či ich nakupuje efektívne, a či v jeho spotrebnom koši nedominujú pominuteľné produkty krátkodobej spotreby.

Eurofondy navyše nie sú výplatou, ktorá len tak padá z neba, a treba ju zo zeme pozbierať a minúť – ide predsa o peniaze našich daňovníkov i daňovníkov ďalších členských krajín Európskej únie. V ostatnom čase oživili diskusiu otázky o transparentnosti prideľovania eurofondov.

Iba hra

Jedna z úloh, ktorú si vláda stanovila a schválila dňa 4. júna 2008 v Modernizačnom programe Slovensko 21, je i transparentné poskytovanie eurofondov. Minister výstavby a regionálneho rozvoja bol pri plnení tohto programu určený ako zodpovedný okrem iného za zverejnenie „zoznamov zaregistrovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok s identifikáciou žiadateľa a výsledkom schvaľovacieho procesu, vrátane údajov o všetkých žiadateľoch o tieto prostriedky, hodnotenia ich projektov na základe vopred zverejnených kritérií, a tiež procesu vytvárania orgánov, ktoré boli do procesov prideľovania prostriedkov zaangažované vrátane ich zloženia a mien ich členov,“ a to v termíne do 31. januára 2009. Toľko vládne deklarácie. A ako vyzerá realita?

Povedali by ste, že deň po tom, čo minister dostane takúto úlohu od vlády, ju začne i plniť? Nie, to isto nie, nehnevajte sa, tak rýchlo to predsa v byrokratickej mašinérii nejde. No aspoň by sa žiadalo, aby ministerstvo nešlo svojimi činmi alebo aspoň vyhláseniami proti danej úlohe. No stalo sa. Hneď deň „po“, dňa 5. júna 2008, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vyhlásilo, že nezverejní podrobnosti hodnotiaceho procesu doteraz schválených žiadostí - teda úspešných projektov - v rámci výzvy orientovanej na podporu rekonštrukcie škôl.

Dôvod? Podľa vyjadrení hovorcu ministerstva Miroslava Bátovského pre TV Markíza im to žiadne nariadenie neprikazuje a systém je transparentný. A bodka. Čo ešte chcete?

Pro forma

Signál je jasný, modernizačný program vlády netreba brať vážne, ide len o ďalší papierový alibizmus vlády. Ak by vládna koalícia naozaj chcela proces sprehľadniť, mala možnosť schváliť vlastný návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a zakomponovať do zákona striktné pravidlá o tom, čo všetko musí byť zverejňované. Nestalo sa, zákon bol počas prerokovávania v parlamente stiahnutý.

Zároveň vláda nebola naklonená vyjadriť súhlas s opozičným návrhom, v ktorom poslanci SDKÚ navrhovali doplniť zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy o nové ustanovenie, ktorým by sa stanovila povinnosť pre poskytovateľov dotácií zo štátneho rozpočtu, ale aj z prostriedkov únie, uvádzať kritériá poskytovania dotácií, ich váhu pri rozhodovaní, ako aj pravidlá kreovania, rokovania a rozhodovania komisií na posudzovanie žiadostí o dotácie.

Na strane druhej treba povedať, že kým bola dnešná opozícia pri moci, taktiež sa do transparentnosti nehrnula a nie nepodobne dnešnej vládnej trojke prebiehali ruvačky o to, kto bude rozhodovať o prerozdeľovaní miliárd a sedieť na prameňoch eurofondov. Transparentnosť ležala i vtedy - rovnako tak ako i dnes - v poslednom tmavom kúte „verejného“ záujmu.

Prázdne reči

Rečičkám o objektívnom hodnotení a transparentnom prideľovaní eurofondov už neverí hádam nik, takže to trápne divadlo, ktoré pred nami členovia vlády hrajú, už fakticky stráca publikum. Poslednou možnosťou na ceste k transparentnosti tak naďalej ostáva žiadanie zverejňovania informácií ministerstvami prostredníctvom infozákona. Otázka je, dokedy nám túto možnosť koaliční „ochotníci“ hrajúci sa na transparentnosť nechajú, a tiež to, či si ju zobrať dáme.

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný v denníku SME dňa 13. júna 2008.

Slovensko čerpá eurofondy pomalšie
17.09.2017 | Dušan Sloboda


Café Európa: Kam idú eurofondy?
27.01.2016 | Ivan Kuhn


.týždeň: Tunelovanie eurofondov
06.05.2014 | Ivan Kuhn

Videoarchív týždenníka .týždeň zo dňa 6. mája 2014, k dispozícii tiež tu.


TEDx: Operačný program krajšie Slovensko
15.08.2013 | Jakub Ptačin


Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii
05.02.2013 | Dušan Sloboda

regio.institute.sk


EÚ sa v boji s regionálnymi rozdielmi nedarí
05.02.2013 | Dušan Sloboda
Spustiť video

Videokomentár pre týždenník .týždeň zo dňa 2. februára 2013 nájdete k dispozícii tiež tu.